Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Podněty ke kontrole

Vážení spotřebitelé,
abychom se mohli zabývat Vámi zaslaným podnětem, je nutné, abyste vyplnili níže uvedené položky a poskytli nám tak dostatek informací. Mezi nejdůležitější položky řadíme ty, které se týkají výrobku, na který podnět směřuje a dále provozovny, které se podnět týká. Velmi užitečné jsou pro nás také Vaše kontaktní údaje, a to z důvodu případného dalšího upřesnění (Vaše kontaktní údaje jsou pouze pro naše využití, v žádném případě nejsou sdělovány třetí osobě). Proto Vás žádáme o jejich pečlivé vyplnění.
Děkujeme.
Obecné informace týkající se činnosti SZPI jsou zveřejněny na tomto webu. Užitečné rady najdete rovněž v rubrice "Nejčastější dotazy". V případě specifických dotazů můžete využít také naši informační linku 542 426 625, která je v provozu v úřední hodiny vždy v pondělí a středu od 8:00 do 15:30 hod.
 

Nejprve si, prosím, zvolte inspektorát, kterému chcete svůj podnět zaslat.
 
 


 


 
Prosím, konkretizujte, čeho se Vaše stížnost týká (hygiena prodeje obecně, nebo závadný výrobek – uveďte přesný název, hmotnost či objem balení, datum spotřeby či minimální trvanlivosti, označení šarže, jméno výrobce či prodávajícího, vadu výrobku atp.). V případě, že nebude výrobek nebo provozovna dostatečně specifikována, upozorňujeme, že šetření Vašeho podání nebude možno provést.

Vysvětlivka: * povinná položka

 
 
Je možno vložit maximálně 10 příloh o celkové velikosti 5 MB.
Povolené typy souborů: pdf, png, jpg, jpeg, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, txt, odt, ods

 
(ochrana proti nevyžádané poště)
 

S osobními údaji uvedenými v tomto formuláři bude nakládáno v souladu s pravidly, která nastavuje nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem evidence a zpracování tohoto podnětu, vedení kontrolního řízení, případných navazujících správních řízení, a provádění dalších činností, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává na základě právních předpisů. Informace o zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dostupné zde) ve formě informačního listu.