Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Seznam blokovaných webů

30. 09. 2022
 

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je Státní zemědělská a potravinářská inspekce příslušná.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) jako správní úřad pro výkon státního dozoru v oblasti potravin vede od 1. 10. 2022 v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 písm. f) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZPI“) seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná (dále jen „seznam internetových stránek“) a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách.

Dle § 3b zákona o SZPI obsahuje seznam internetových stránek adresu internetové stránky, den zápisu internetové stránky do seznamu internetových stránek, popřípadě den výmazu zápisu internetové stránky z tohoto seznamu.

Zákon o SZPI v § 3d ukládá povinnost poskytovatelům služby přístupu k internetu na území České republiky zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným v seznamuinternetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.

Seznam je k dispozici ve formátu CSV, údaje jsou odděleny čárkou:

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin

Pro kontrolu integrity seznamu je k dispozici i hash soubor se seznamem ve formátu SHA256. V souboru, který obsahuje hash je uvedeno i datum zveřejnění pro možnost automatické kontroly. 

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin HASH

Oznámení aktualizace seznamu internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin 

Seznam internetových stránek je poskytován ve strojově čitelné podobě také na Portálu otevřených dat.