Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zásady ochrany soukromí

06. 03. 2014
 

Internetové stránky SZPI jsou oficiální webovou prezentací úřadu a slouží ke zveřejňování základních informací o úřadu, tiskových zpráv, volných míst, oficiálních stanovisek, informování provozovatelů potravinářských podniků, či provádění osvěty spotřebitelů populárně naučnou formou v rámci plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení 2016/679, kterým je informování veřejnosti dle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje fyzických osob mohou být obsaženy v systémových záznamech (lozích) webového serveru. Ochrana osobních údajů fyzických osob a nakládání s nimi je zajištěna nastavením přístupových práv správcem webové aplikace.

Pro potřeby zpracování např. Zprávy o činnosti jsou u webových stránek SZPI sledovány statistiky, u kterých nedochází ke zpracování osobních údajů, tedy v oblasti celkových přístupů, nejčtenějších rubrik/článků a nejhledanějších výrazů.

Webové stránky SZPI nevyužívají tzv. cookies.