Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Nové potraviny

12. 09. 2019
 

Na rozdíl od běžných potravin jako je např. chléb, mléko, sýry apod., není lidem známo, co to nové potraviny vlastně jsou anebo o existenci těchto potravin dosud neslyšeli. Proto Vás s nimi v tomto článku seznámíme.

Co to jsou nové potraviny?

Jsou to jakékoli potraviny, které se ve významné míře  nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii před 15. květnem 1997 a které spadají alespoň do jedné z níže uvedených kategorií:  

  • potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z mikroorganismů, hub nebo řas
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z látek minerálního původu
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z rostlin nebo jejich částí
  • potraviny, které sestávají z těl živočichů nebo jejich částí
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z buněčné nebo tkáňové kultury
  • potraviny získané za využití výrobního postupu, který se v Unii před 15. květnem 1997 k produkci potravin nepoužíval
  • potraviny, které obsahují umělé nanomateriály
  • vitamíny, minerální látky a jiné látky vyrobené novým výrobním postupem nebo obsahující umělé nanomateriály
  • potraviny používané před 15. 5. 1997 výlučně jako DS, pokud jsou určeny k použití v jiných potravinách

Od 1. 1. 2018 je platné nové nařízení (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. Hlavním cílem tohoto nařízení je zajistit, aby se na evropský trh nedostaly potraviny, které by mohly poškodit zdraví konzumentů.  

Nové potraviny by tedy měly být v prvé řadě bezpečné. Před jejich uvedením na trh proto musí každá nová potravina projít schvalovacím procesem, při němž je jejich bezpečnost prokázána.

Na trh smí být uváděny nebo používány v potravinách pouze nové potraviny povolené a zapsané na seznam Unie. Seznam Unie pro nové potraviny je zřízen prováděcím nařízením (EU) 2017/2470 v aktuálním znění.

Právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2017/2469, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2017/2468, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2018/456 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o nových potravinách

Nové potraviny musí dále splňovat veškeré požadavky potravinového práva, stejně jako běžné potraviny.  

Příklady nových potravin:

Morinda citrifolia= NONI juice: Šťáva „noni“ se vyrábí z plodů rostliny Morinda citrifolia patřící do čeledi Rubiceae. Tato rostlina pochází původně z Indie, během kolonizace se dostala do oblastí Fidži, Tahiti a Havaje, kde se dodnes pěstuje a její plody a kořeny se zpracovávají na nejrůznější léčivé extrakty. Jako nápoj se tato šťáva v Polynésii a jihovýchodní Asii obvykle konzumuje ve směsi s jinými šťávami (např. z hroznů a borůvek).

Chia – Salvia hispanica: Jedná se o drobná semínka byliny z rodu máty pocházející z hornatých oblastí Jižní i Severní Ameriky, která byla užívána již Aztéky. Vyznačují se příznivým složením mastných kyselin a výraznou schopností vytvářet ve vodě gel.

Hmyz: Za novou potravinu je jednoznačně považován od 1. 1. 2018.

Semena bazalky (Ocimum basilicum):  Bazalka (Ocimum basilicum L.) je rostlina čeledi „Lamiaceae“ řádu „Lamiales“. Po sklizni se semena čistí mechanicky. Odstraní se květy, listy a ostatní části rostliny. Semena bazalky je však možné používat pouze pro kategorii ovocné šťávy a ovocné/zeleninové směsi a v omezeném množství.

Sušená dužnina plodů Baobabu(Adansonia digitata)

Olej z antarktického krilu (Euphausia superba): Povolen pro mnoho kategorií, v různých množství, např.: mléčné výrobky, nealko nápoje, roztíratelné tuky, snídaňové cereálie, pekařské výrobky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní lékařské účely, obilné a ostatní příkrmy, atd…

Olej získávaný lisováním švestkových jader za studena.