Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Laboratorní činnost SZPI

15. 08. 2023
 

Laboratoře SZPI

Laboratorní analýzy vzorků odebraných inspektory SZPI v rámci kontroly zabezpečují pro SZPI dvě vlastní laboratoře v Praze a v Brně, akreditované podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, které jsou vysoce specializované na určité druhy analýz. SZPI využívá pro výkon úřední kontroly rovněž externích tuzemských i zahraničních laboratoří určených v souladu s nařízením o úředních kontrolách.

Laboratoř Inspektorátu SZPI v Praze je specializována zejména na stanovení pesticidů, mykotoxinů, alkaloidů, vitamínů, anabolických steroidů či alergenů v potravinách nebo rozborů lihovin, piva či tabákových výrobků. Laboratoř Inspektorátu SZPI v Brně je specializována zejména na kontrolu vína, lihovin, medů, ovocných šťáv a dále na senzorické analýzy potravinářských komodit, stanovení kontaminantů (těžkých kovů) v potravinách nebo kontrolu velikosti písma. Obě laboratoře se kromě kontroly bezpečnosti či jakosti potravin nebo kontroly uvádění spotřebitele v omyl intenzivně věnují i problematice odhalování falšování potravin (vína, lihovin, ovocných šťáv, medů, čokolád, nápojů, džemů, kečupů, rostlinných olejů, ryb a masných výrobků). Pro tento účel jsou tato unikátní laboratorní pracoviště systematicky rozšiřována.

Nezbytnou podmínkou činnosti zkušebních laboratoří pro úřední kontrolu potravin je plnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025 v návaznosti na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Laboratoř SZPI v Brně je vybavena unikátní technologií pro stanovení poměrů stabilních izotopů vodíku, uhlíku a kyslíku, která nabízí nebývalou možnost a potenciál k průkazu falšování vína, lihovin, šťáv nebo medů. Oddělení izotopových analýz je vybaveno přístroji pro nukleární magnetickou rezonanci (SNIF-NMR) a hmotnostní spektrometrii izotopových poměrů (IRMS), včetně potřebných zařízení zajišťujících přípravu vzorků a nutné vedlejší procesy. Laboratoř je rovněž vybavena novým spektrometrem NMR 600 MHz, který navyšuje kapacitu laboratoře a rozšiřuje portfolio analýz zaměřených na autenticitu potravin, a další technikou a software rozšiřujícími možnosti použití NMR pro zavádění metod tzv. necílové analýzy potravin.

Laboratoř SZPI v Brně dlouhodobě úzce spolupracuje na tvorbě Evropské databanky analytických údajů o izotopech vín zřízené při evropském referenčním středisku pro kontrolu v odvětví vína v rámci Společného výzkumného střediska při Evropské komisi, která je prováděna na základě nařízení Komise (EU) 2018/273 a nařízení Komise (EU) 2018/274. Laboratoř má mimo jiné zavedeny postupy dle harmonizovaných metod Mezinárodní komise pro med (IHC) a zavedeny metody Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). Laboratoř dále používá např. metodu plynové chromatografie s hmotnostní detekcí pro chirální separace aromatických látek a průkaz přídavku nedovolených aromat.  

Laboratoř SZPI v Praze byla již v roce 2006 jmenována Národní referenční laboratoří (NRL, viz jmenování níže) pro oblast pesticidů a mykotoxinů a figuruje aktuálně jako NRL pro oblast pesticidů singlresiduální metodou, pesticidů v cereáliích a pesticidů v ovoci a zelenině, NRL pro mykotoxiny a rostlinné toxiny a NRL pro kontaminující látky z výroby. Základem bylo pořízení kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem (LC/MS/MS) a v návaznosti na to bylo systematicky rozšiřováno spektrum sledovaných reziduí pesticidů a kontaminantů. Laboratoř také provádí analýzy související s výživovým označováním potravin. V návaznosti na pořízení dvoudimenzionálního plynového chromatografu s hmotnostním detektorem na principu doby letu (GCxGC–TOF) a dalších kapalinových chromatografů s hmotnostním detektorem (LC/MS/MS) se laboratoř zaměřuje také na analýzu anabolických steroidů a hormonů v doplňcích stravy a sledování dalších zakázaných, biologicky aktivních látek a léčiv v potravinách.

 
 

Přílohy