Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zajímavé odkazy

11. 07. 2014
 

Alergie (nejen potravinové)


Mezinárodní organizace a bezpečnost potravin

 • Agra-Food-News
  http://www.agra-food-news.com/

  informační servis pro evropský i mezinárodní potravinářský průmysl; novinky týkající se mezinárodního obchodu s potravinami, publikace, konference...

 • Codex Alimentarius
  http://www.codexalimentarius.net/

  oficiální stránky mezinárodní a mezivládní organizace Codex Alimentarius, mezinárodní potravinová legislativa

 • EUF (Francie)
  http://www.eufic.org/

  The European Food Information Council

 • Eur-Lex
  http://eur-lex.europa.eu/

  Official Journal (Úřední věstník) - Právo Evropské Unie; texty právě vyšlých směrnic, připravovaná legislativa, vyhledávání směrnic...

 • EUR-Lex - bezplatný přístup k právu Evropské unie
  http://eur-lex.europa.eu/cs/

  EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Lze vyhledávat evropské předpisy v češtině.

 • Evropská Unie - European Union
  http://www.europa.eu.int/

  oficiální internetové stránky EU

 • Evropský Parlament - European Parliament
  http://www.europarl.europa.eu/

  oficiální internetové stránky Evropského parlamentu

 • FAO - Food and Agriculture Organization
  http://www.fao.org/

  oficiální stránky Organizace pro potraviny a zemědělství

 • FCN - Publishing
  http://www.fcnpublishing.com/

  zdroj informací o potravinářské politice a zákonech pro odborníky pracující v potravinářském průmyslu; informace o chemických látkách přidávaných do potravin, pesticidech...

 • FNI (USA)
  http://www.nalusda.gov/fnic

  Food and Nutrition Information Center

 • Food Navigator
  http://www.foodnavigator.com

  vyhledávací server v oblasti potravinové technologie, výživy...; nové poznatky, aktuální problémy, legislativa, normy, odborné články,...

 • FoodNavigatorUSA.com
  http://www.foodnavigator-usa.com

  Denní novinky ze světa nápojů a potravin, hlavně kvasnic, sladidel, vlákniny a barviv.

 • Health and Consumers Protection Directorate General
  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer

  oficiální stránky oddělení Evropské Unie, které slouží na ochranu zdraví a práv spotřebitelů; problematika zdravotní nezávadnosti potravin, Rapid Allert System on Foodstuffs, ochrana veřejného zdraví...

 • IFIS - International Food Information Service
  http://www.ifis.org/

  informační servis poskytující informace o službách a informačních produktech z oblasti potravin nové vědecké informace a nové poznatky z oblasti potravinové technologie, výživy...; určeno lidem pracujícím v oblasti potravinové vědy, technologie, odborníkům pracujícím v oblasti výživy obyvatelstva, univerzitám, vládním i nevládním organizacím, novinářům i široké spotřebitelské veřejnosti...

 • ILSI - International Life Sciences Institute
  http://www.ilsi.org/

  informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie; vztah zdravotní nezávadnosti potravin k životnímu prostředí...; informace pro spotřebitelskou veřejnost, kontrolní orgány i potravinový průmysl...

 • OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
  http://www.oecd.org/

  OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

 • WHO - World Health Organization
  http://www.who.int

  WHO - World Health Organization

 • WTO - World Trade Organization
  http://www.wto.org/

  WTO - World Trade Organization

Nejvyšší vládní organizace, ministerstva

 • Ministerstvo dopravy
  www.mdcr.cz

  Nábřží L. Svobody 12, Praha 1, tel: +420-251 411 111

 • Ministerstvo financí
  www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

  Letenská 15, 118 10 Praha 1, tel. +420-257 041 111

 • Ministerstvo kultury
  www.mkcr.cz

  Milady Horákové 220/139, Praha 6, tel.: +420-257 085 111

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  www.mpsv.cz

  Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel.: +420-221 921 111

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  www.mmr.cz

  Staroměstské nám. 6, 11015 Praha 1, tel. +420-224 861 111

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  www.mpo.cz/

  Na Františku 32, Politických vězňů 20, 110 15 Praha 1, tel. +420-224 851 111, tel. +420-257 041 111, fax +420-224 811 089

 • Ministerstvo spravedlnosti
  www.justice.cz/

  Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, Česká republika, tel. +420-221 997 111, fax +420-224 919 927

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  www.msmt.cz/

  Karmelitská 5, 7, 8; Praha 1, tel.: +420-257 193 111

 • Ministerstvo zahraničních věcí
  www.mzv.cz

  Loretánské náměstí 5, Praha 1, tel.: +420-224 181 111

 • Ministerstvo zdravotnictví
  www.mzcr.cz/

  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. +420-224 971 111

 • Ministerstvo zemědělství
  www.mze.cz/

  Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel. +420-221 811 111

 • Ministerstvo životního prostředí
  www.env.cz/

  Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel: +420-267 121 111, fax: +420-267 310 308

 • Poslanecká sněmovna ČR
  www.psp.cz/

  Sněmovní 4, 11811 Praha 1, tel.+420-224 592 111

 • Senát parlamentu ČR
  www.senat.cz/

  Valdštejnské nám. 17/4, 11811 Praha 1, tel: +420-257 071 111

 • Úřad vlády ČR
  www.vlada.cz/

  Nábřeží Edwarda Beneše 4, 11811 Praha 1, tel: +420-224 002 111

 • Úřad průmyslového vlastnictví
  www.upv.cz/

  Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, tel. 02-20 38 31 11

Orgány státní správy a jiné instituce

 • Antidopingový výbor České republiky
  www.antidoping.cz/

  U Sparty 10, 170 00 Praha 7, tel: +420-233 370 149

 • Celní správa
  www.cs.mfcr.cz/

  Budějovická 7, 14096 Praha 4, tel. +420 - 261 331 111, Elektronická podatelna: podatelnacs.mfcr.cz

 • Centrum zdraví, výživy a potravin
  www.szu.cz

  Palackého 1/3, 612 42 Brno, tel: +420-549 250 251, tel: 541 211 764, fax: +420-541 211 764, sekretariatzavinac.gifchpr.szu.cz

 • Česká inspekce životního prostředí
  www.cizp.cz/

  Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 - Vysočany, tel: +420-222 860 111, fax: +420-283 892 662

 • Česká obchodní inspekce
  www.coi.cz/

  Štěpánská 15, Praha 2, tel: +420-296 366 133, +420-296 366 360 , fax +420-296 366 118

 • Český institut pro akreditaci
  www.cia.cz

  Opletalova 41, 113 32 Praha 1 - Nové Město, tel. +420 221 004 111, fax +420-221 004 408

 • Český metrologický institut
  www.cmi.cz

  Okružní 31, 638 00 Brno, tel. +420-545 221 111, fax +420-545 222 183

 • Český normalizační institut
  http://csni.cz/

  Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1, (Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10), tel. +420-221 802 111

 • Český statistický úřad
  www.czso.cz

  Sokolovská 142, 18604 Praha 8, tel. +420-225 989 907, +420-604-210 655

 • Evropské spotřebitelské centrum
  www.coi.cz/esc

  ESC při ČOI, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  www.sukl.cz

  Šrobárova 48, 10041 Praha 10, tel: +420-272 185 111, fax: +420-271 732 377

 • Státní veterinární správa (orgány veterinární správy)
  www.svscr.cz/

  Slezská 7, 120 00 Praha 2, tel. 227010+ linka, e-mail: komsvscr.cz

 • Státní zdravotní ústav
  www.szu.cz/

  Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel: +420-267 081 111

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  www.compet.cz/

  Joštova 8, 601 56 Brno, tel: +420-542 161 233, fax: +420-542 210 023

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  www.unmz.cz/

  Gorazdova 24, P.O. BOX 49, 128 01 Praha 2, tel. +420- 224 907 111

 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
  www.uskvbl.cz

  Hudcova 56A, 621 00 Brno - Medlánky, tel. 05/41 32 12 03

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  www.ukzuz.cz

  Hroznová 2, 60300 Brno

Ostatní

Problematika potravin - zahraničí

 • AFSSA (Francie)
  www.afssa.fr/

  Agence Francaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (francouzská agentura pro bezpečnost potravin)

 • BMLFUW - Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft
  www.lebensministerium.at/

  Rakouské federální ministerstvo pro zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství. Obsahuje i informace týkající se výroby a legislativy v oblasti potravin.

 • Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
  www.bmgf.gv.at

  webové stránky Federálního ministerstva pro zdraví a ženy v Rakousku

 • BVL (Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Německo)
  www.bvl.bund.de/

  kontakt na úřad pro ochranu spotřebitele a kontrolu potravin

 • DEFRA (Velká Británie)
  www.defra.gov.uk

  Department for Environment, Food and Rural Affairs

 • DGCCRF (Francie)
  www.economie.gouv.fr/

  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

 • DVFA (Dánsko)
  www.foedevarestyrelsen.dk/Forside.htm

  The Danish Veterinary and Food Administration

 • EFSA - European Food Safety Authority
  www.efsa.europa.eu/

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin

 • FDA (USA)
  www.fda.gov

  Food and Drug Administration

 • FSA (Velká Británie)
  www.food.gov.uk/

  Food Standards Agency - nezávislý dozorový orgán chránící zdraví a zájmy spotřebitelů ve spojitosti s potravinami

 • FSAI (Irsko)
  www.fsai.ie

  Food Safety Authority of Ireland

 • CHIEF SANITARY INSPECTORATE
  www.gis.gov.pl/

  ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa, tel. (022) 635-45-81, fax (022) 635-61-94, e-mail: inspektoratgis.mz.gov.pl

 • Magyar Élelmiszer - biztonsági Hivatal
  www.mebih.gov.hu/

  webové stránky Národního úřadu pro potraviny v Maďarsku

 • SNT (Norsko)
  www.vkm.no/eway/default.aspx

  Norwegian Food Control Authority

 • ŠVPS SR (Slovensko)
  www.svssr.sk/

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

 • The General Inspectorate for Consumer Protection of Hungary (Maďarsko)
  www.fvf.hu

  The General Inspectorate for Consumer Protection of Hungary

 • National Food Agency (Švédsko)
  www.slv.se/

  National Food Agency

 • Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
  www.vwa.nl/

  Internetové stránky nizozemského úřadu pro bezpečnost potravin a spotřebitelských výrobků.

Sdružení spotřebitelů

 • Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj
  www.spotrebitel.net

  I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2 - Nové Město, 120 00, tel.: +420 296 337 324

Svazy, unie, informační centra pro spotřebitele

 • Agrární komora ČR
  www.agrocr.cz/

  Štěpánská 63 112 10 Praha tel.: +420 224 215 944-6

 • Asociace výrobců lahůdek (AVL)
  www.lahudky-avl.cz/

  Ústav konzervace potravin a technologie masa, FPBT, VŠCHT Praha; Technická 3; 166 28 Praha 6; e:mail: miroslav.cerovskyvscht.cz

 • ASZ ČR - Asociace soukromého zemědělství České republiky
  www.asz.cz

  Web ASZ ČR informuje farmáře o aktualitách v legislativě, obsahuje tiskové zprávy z oboru zemědělství, zprávy z regionu, informace o počasí, ochraně rostlin a aktuální ceny komodit.

 • Biospotrebitel.cz
  www.biospotrebitel.cz/

  informace o biopotravinách, ekologickém zemědělství, ekoznačkách atd.

 • Celia - život bez lepku o.p.s.
  http://celia-zbl.cz/

  Nová Ves 198, 463 31 Chrastava, Tel.: 723 515 377, E-mail: celia.zblzavinac.gifseznam.cz

 • Česká asociace pro speciální potraviny (ČASP)
  www.casponline.cz

  Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

 • Česká gastroenterologická společnost
  www.cgs-cls.cz

  Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, e-mail: officelf1.cuni.cz

 • Českomoravská drůbežářská unie
  e-mail: svaz.drubezseznam.cz U Topíren 2, Praha 7, Tel.: 221 802 350
   
 • Českomoravský svaz mlékárenský
  www.cmsm.cz/

  V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, Tel. (+420) 274822002, Fax (+420) 274821759, E-mail: cmsmvolny.cz

 • Český svaz malých nezávislých pivovarů

  Český svaz malých nezávislých pivovarů, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora, Tel: 516 482 421, 516 482 426, Fax: 516 482 429, E-mail: csmnpcsmnp.cz

 • Český svaz pivovarů a sladoven
  www.cspas.cz/

  Lipová 15, 120 44 Praha 2 , tel: 2 24 91 45 66,fax: 2 24 91 45 42, cspsvolny.cz

 • Český svaz včelařů
  www.vcelarstvi.cz

  Křemencova 8, Praha 1 , tel. 224 915 574

 • Český svaz zpracovatelů masa
  www.cszm.cz/

  Libušská 319; 142 01 Praha 4 – Písnice; tel.: 244 092 404

 • Český škrobárenský svaz
  email: chlanlyckeby.cz tel: 376532207
   
 • Klub celiakie Brno
  www.klubceliakie.cz/

  Ing. Dalibor Ježorek, Libušino údolí 150, 623 00 Brno, tel.: +420 603 515 718, e-mail: jezorekti.cz

 • Obilnářská unie
  e-mail: obilnarska.uniecscnet.cz Kotlářská 53, 602 00 Brno , tel: 541245680
   
 • Ovocnářská unie ČR
  www.ovocnarska-unie.cz/

  Holovousy 1, 508 01 Hořice, tel. a fax: +420 493 692 827, E-mail: uniembox.vol.cz

 • Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
  www.cukrar.cz

  Jandova 3/10, 190 00 Praha 9, tel. 234 639 510-2, fax 234 639 522, e-mail: cukrarvolny.cz

 • Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu
  www.bezlepkovadieta.cz/

  Sídlo: 9. května 1, 682 01 Vyškov, E- mail: infobezlepkovadieta.cz, Mobil: 605 878 337, Fax: 517 347 861

 • Potravinářská komora
  www.foodnet.cz

  (Areál Klimacentrum, a.s.) Počernická 96/272, 108 03 Praha 10, tel./fax: +420-296 411 187

 • PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců
  www.pro-bio.cz/

  Nemocniční 53,787 01 Šumperk; Telefon/fax: 583 214 586; 583 216 609; e-mail: pro-biopro-bio.cz

 • Rada pro reklamu
  www.rpr.cz

  organizace samoregulace reklamy k dosažení čestné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území České republiky

 • Sdružení celiaků ČR
  www.celiac.cz/

  P.O.Box 20, 252 63 Roztoky u Prahy

 • Společenstvo cukrářů ČR
  Příkop 8, 604 67 Brno; tel.: +420 545 174 517, cukrspoliqnet.cz 
   
 • Společenstvo mlynářů a pekařů českých a moravskoslezských
  Praha 4, M. Cibulkové čp. 394/19
   
 • Společnost pro bezlepkovou dietu
  www.coeliac.cz/

  U Slovanky 7, 182 00 Praha8, tel.: 604 375 448

 • Svaz diabetiků ČR
  www.diazivot.cz/

  Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, infodiabetes.cz , +420-224142634

 • Svaz lihovarů České republiky
  email: svaz.konselmoravskylihovar.cz Svaz lihovaru Ceske republiky Durychova 66/101 142 00 Praha 4 kontakt: Ing. Lubomir Konsel - vykonny reditel Svazu lihovaru Ceske republiky tel.: 581 753 217, fax: 581 762 787 email: svaz.konselmoravskylihovar.cz  (svaz.konsellihovar.com)
   
 • Svaz minerálních vod
  www.svaz-mv.cz/

  sídlo: U trati 38/970, Praha 10 - Strašnice; kontakt: Ing. Jana Ježková; Horova 3, 360 21 Karlovy Vary; 353 585 160

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu
  www.socr.cz

  Škrétova 6 , 120 59 Praha 2 , tel. 224215373, fax 224230606

 • Svaz pěstitelů sladovnického ječmene Čech, Moravy a Slezska
  e-mail: jecmenariseznam.cz Pod Kosířem 16 , 796 01 Prostějov , tel: 582 346 745
   
 • Svaz průmyslových mlýnů ČR

  Marie Cibulkové 394/19, Praha 4 140 00, tel.: +420 241 401 892, e-mail: infosvazmlynu.cz

 • Svaz vinařů České republiky
  vydavatel časopisu Vinařský obzor; Žižkovská 1230 691 02 Velké Bílovice; e-mail: svcrzavinac.gifsvcr.cz

 • Svaz výrobců nealkoholických nápojů Praha
  e-mail: nealkosvazvolny.cz Korunní 106, 101 00 Praha 10, Tel./fax: +420 267 311 828
   
 • Svět potravin
  www.svet-potravin.cz/

  svet potravin - logo.jpg SVĚT POTRAVIN, Granville, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, tel./fax: +420 222 782 554, e-mail: obchodsvet-potravin.cz

 • SYBA - obalová asociace
  www.syba.cz

  Lípová 15 , 120 44 Praha 2 , tel. 224 91 95 91 fax 224 91 95 91, e-mail: sybasyba.cz

 • Terminologický slovník (výkladový zemědělsko potravinářský slovník)
  www.agronavigator.cz/ts/

  Terminologický slovník je provozován Ústavem zemědělských a potravinářských informací ve spolupráci a s odbornou garancí České akademie zemědělských věd. Slovník je koncipován jako otevřený a je průběžně doplňován a aktualizován. V současné době obsahuje více než 18 tisíc hesel členěných do 24 oborů.

 • Unie destilatérů ČR (sdružení výrobců ovocných destilátů a pěstitelské pálení)
  www.unie-destilateru.cz/

  603 852 833, 603 790 546, konarikrjelinek.cz

 • Ministerstvo zemědělství ČR - Odbor bezpečnosti potravin -  Informační centrum pro bezpečnost potravin
  www.bezpecnostpotravin.cz/

  Informace o bezpečnosti potravin formou aktualit, varování před riziky, informací o výsledcích výzkumu v oblasti potravinářství, výživy, potravinářských technologií, hygieny aj.

 • Zelinářská unie Čech a Moravy
  www.zelinarska-unie.cz/

  Krapkova 3, 779 00 Olomouc, tel./fax 585 413 619, zelinarskauniequick.cz

Výzkumné ústavy

 • Akademie věd ČR
  www.cas.cz/

  Národní 3, 117 20 Praha 1, tel. +420-224 220 384

 • Institut UCB pro alergii
  www.alergie.cz/

  Koněvova 99, Budova Raiffeisen stav. spořitelny, 130 00 Praha 3

 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)
  www.uzei.cz/

  Mánesova 75, 120 56 Praha 2, tel. +420-227 010 111, fax: +420-227 010 114

 • Výzkumný ústav bramborářský
  www.vubhb.cz

  Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. +420-569 466 213, fax: +420-569 421 578

 • Výzkumný ústav potravinářský
  www.vupp.cz/

  Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař, tel. +420-296 792 111, fax +420-272 701 983

 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
  www.vurv.cz/

  Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, tel. +420-233 022 111, fax: +420-233 310 636

 • Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol
  www.beedol.cz

  252 66 Libčice n. Vltavou, Tel: +420-220 941 259, +420-220 940 480, Fax: +420-220 941 252

 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
  www.vri.cz/

  Hudcova 70, 621 00 Brno-Medlánky, tel. +420-541 212 462