Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Základní informace k maloobchodu

15. 09. 2023
 

Maloobchodem se dle právních předpisů rozumí manipulace s potravinami nebo jejich zpracování a skladování v místě prodeje nebo dodávky konečnému spotřebiteli. Maloobchod zahrnuje distribuční terminály, provozy veřejného stravování, závodní jídelny, podnikové restaurační služby, restaurace a další podobné stravovací provozovny, obchody, distribuční centra supermarketů a velkoobchodní prodejny.

Také maloobchodní prodejci jako provozovatelé potravinářských podniků (dále jen „PPP“) mají povinnost zajistit sledovatelnost potravin, aby bylo možné zjistit původ nevyhovujících potravin a ty pak mohly být cíleně a přesně stahovány z trhu. Základní informace najdete v článku Sledovatelnost.

Všichni podnikatelé v potravinářství (s výjimkou prvovýrobců a u nekontinuální činnosti) jsou povinni mít pro svou činnost zpracován Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů neboli Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Stručné informace najdete v článku systém HACCP.

Mezi povinnosti v oblasti informací o potravinách patří zejména označování potravin, které primárně zajišťuje výrobce nebo dovozce. Avšak také v rámci prodeje potravin jsou stanoveny legislativní požadavky ohledně označování potravin, které musí zajistit maloobchod.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11