Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Odpovědnost podnikatelů

24. 08. 2022
 

Odpovědnost podnikatelů

Podnikatelé v potravinářství (neboli „provozovatelé potravinářského podniku“) jsou povinni uvádět na trh (dovozem, distribucí, přeprodejem, výrobou atd.) potraviny, které odpovídají všem relevantním legislativním požadavkům, a jsou tedy jakostní a bezpečné. Podnikatelé v potravinářství odpovídají za bezpečnost a jakost potravin, které uvádějí na trh. Dané potraviny nesmějí kupříkladu obsahovat nepovolené přídatné látky, nadlimitní množství pesticidů, těžkých kovů, či být jinak závadné. Musí být označeny všemi povinnými údaji a nesmějí být označeny klamavě nebo zavádějícím způsobem.

Manipulace s potravinami (převoz, skladování, výroba, balení, prodej apod.) musí probíhat v hygienických podmínkách, kdy nesmí hrozit narušení bezpečnosti potraviny (např. přítomnost škůdců či plísně) nebo kupříkladu kontaminace potravin alergeny.

Ani při prodeji potraviny nelze vynechávat povinné údaje při jejich označování (např. vynechání údaje o složení výrobku při prodeji potraviny na e-shopu), nebo potraviny označovat klamavě (kupříkladu česká vlaječka na regálu u výrobku, který nepochází z Česka).

Zakázáno je rovněž prodávat potraviny po datu použitelnosti („Spotřebujte do: …“). Výrobky, jejichž datum minimální trvanlivosti již uplynulo („Minimální trvanlivost do: …“) je možné dále prodávat, ale takové produkty musí být umístěny oddělené od ostatních výrobků na prodejně a musí u nich být jasně uvedeno, že se jedná o potraviny s prošlou lhůtou minimální trvanlivosti.

Podnikatelé v potravinářství, se sídlem či pobočkou na území České republiky, musí být dále registrováni u českých dozorových orgánů. Jedná se o Státní veterinární správu (dovoz a výroba potravin živočišného původu), o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (dovoz a výroba potravin rostlinného původu, společné stravování a další potravinářské provozovny), případně o krajské hygienické stanice (v případě provozoven společného stravování).

Pokud se spotřebitel setká s problematickým produktem, který se zdá být závadný či nejakostní, je prodáván v nehygienických podmínkách nebo je nedostatečně nebo klamavě označený, může upozornit přímo podnikatele, zvolit cestu reklamace nebo podat k SZPI podnět ke kontrole. Způsoby podání podnětu ke kontrole jsou uvedeny v sekci Jak podat podnět ke kontrole (kupříkladu lze využít formulář na hlavní stránce webu SZPI v sekci KONTAKTY).