Přejít na:

Úřední deska

Počet článků: 2
 

Úřední deska slouží zejména k doručování veřejnou vyhláškou nebo k vyvěšení oznámení o zahájení správního řízení, popřípadě k jiným úkonům vyplývajícím ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Příslušnou úřední desku vyberte v rozbalovacím menu vpravo.