Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Balené vody a nealkoholické nápoje

15. 05. 2023
 

Do oblasti nealkoholických nápojů jsou řazeny neochucené balené vody a nealkoholické nápoje.

Balené vody

 • balená přírodní minerální voda
 • balená pramenitá voda
 • balená kojenecká voda
 • balená pitná voda

Požadavky na balené vody jsou upraveny ve vyhlášce č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. Některé požadavky na balené pitné vody jsou pak upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tyto předpisy lze najít např. na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/ 

Pro všechny typy vod jsou vyhláškou č. 275/2004 Sb. stanoveny povolené úpravy – jejich výčet je úplný, jiné úpravy nelze použít.

Tato vyhláška stanovuje povinné údaje, které se musí objevit v označování. Pro každý typ balených vod jsou požadavky trochu jiné. Co je však společné, nesmí se na obale objevit nic, co by mohlo u spotřebitele vyvolat dojem, že jde o vodu přírodní minerální, pramenitou nebo kojeneckou, přestože jde o jiný druh balené vody – např. použitím označení minerálka, minerální voda, odkazů na zeměpisná místa, prameny, apod.

Pro pramenité a přírodní minerální vody platí požadavek, že z jednoho zdroje nelze uvádět vodu pod více názvy (směrnice, ze které je požadavek transponován, uvádí „obchodní názvy“).

Balené pitné vody lze obohacovat o minerální látky – formy minerálů, které lze k obohacení použít, jsou uvedeny v příloze 8 vyhlášky č. 275/2004 Sb.

Aditivní látky, které lze do balených vod použít, lze dohledat v nařízení (ES) č. 1333/2008 a to na webu https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs – doporučujeme hledat v konsolidovaných zněních.

 • Přírodní minerální, pramenitá a všechny ostatní druhy balených vod = kategorie 14.1.1

Pro žádné potraviny nelze používat léčebná tvrzení.

Pro balené vody lze při dodržení stanovených podmínek použít pouze doplňující označení uvedená v příloze 6 a 7 vyhlášky č. 275/2004 Sb.

Příklady nejčastěji zjišťovaných nedostatků u balených vod

 • Nevyhovující mikrobiologie výrobku – ve vodě jsou zejména přes léto zjišťovány vysoké obsahy kolonotvorných mikroorganismů, které se v balených vodách množí především při nedodržení skladovacích podmínek stanovených vyhláškou č. 275/2004 Sb. , tj. že voda nebyla skladována v chladu a chráněna před přímým slunečním světlem
 • Vody z jednoho zdroje jsou na trh uváděny pod více obchodními názvy – dle požadavku § 8 odst. 6 vyhlášky č. 275/2004 Sb. nesmí být z jednoho zdroje vyráběno více vod s různým obchodním názvem.

Nealkoholické nápoje

 • Ovocné a zeleninové šťávy, nektary a ovocné a zeleninové nápoje
 • Limonády
 • ledové a vařené čaje
 • Koncentráty k přípravě nápoje (vč. sirupů a nápojů v prášku)
 • Balené ochucené vody
 • Soda

Požadavky na tyto nápoje upravuje vyhláška č. 248/2018 Sb., který lze najít např. na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/ 

Obecné informace o označování jsou zpracovány, včetně různých odkazů, na webu Ministerstva zemědělství ČR https://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/oznacovani-potravin/. Přístupy SZPI ke kontrole k označování různých komodit jsou uvedeny na webu SZPI https://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska-szpi-oznacovani.aspx .

Na stránce Ministerstva zemědělství ČR je zpracována i Infografika k některým druhům potravin https://eagri.cz/public/web/file/649224/Brozura_Oznacovani_potravin_A4_II.PDF – vybrané nápoje jsou uvedeny na str. 35.

Koncentráty k přípravě nápoje lze označit jako „sirup“ pouze v případě, že obsah cukrů je vyšší než 50 %.

Aditivní látky, které lze do nápojů použít, lze dohledat v nařízení (ES) č. 1333/2008 a to na webu https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs – doporučujeme hledat v konsolidovaných zněních. Např.:

 • ovocné šťávy a nektary = kategorie 14.1.2. a 14.1.3
 • ochucené nápoje (limonády, čaje, koncentráty k přípravě nápoje a ochucené balené vody = kategorie 14.1.4

Pro žádné potraviny nelze používat léčebná tvrzení. Lze používat pouze schválená léčebná a zdravotní tvrzení - bližší informace https://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx

Příklady nejčastěji zjišťovaný nedostatků u nealkoholických nápojů

 • nápoje nejsou označeny v češtině

Všechny výrobky distribuované na český trh musí mít značení v češtině. Pokud není značení v češtině na obale přímo od výrobce, je jeho prodejce povinen značení doplnit.

 • Označení „džus“, „juice“ je použito i pro jiné nealkoholické nápoje než jen pro 100% ovocné zeleninové šťávy.

Dle vyhlášky č. 248/2018 Sb. je označení džus vyhrazeno pouze pro 100% ovocné a zeleninové šťávy. Toto platí i pro ovocné a zeleninové šťávy přivezené z třetích zemí a označené např. Litchi juice, kde ve složení je uvedeno, že šťávy z litchi je pouze 11 %

 • Jako „sirup“ je označen i nápojový koncentrát nesplňující podmínku na obsah min. 50 % cukru.
 • Zavádějící způsob deklarace různých druhů ovoce použitých při výrobě
  • V případě zdůraznění použití více druhů ovoce musí být zdůrazněny všechny použité druhy
  • Pokud je nějaká neutrální složka (např. jablečná šťáva) doplněna o ovocné složky, které dávají nápoji jeho chuť (např. litchi šťáva v množství 2 %) musí být nápoj přímo u zvýraznění příchuti „litchi“ doplněn o dobře viditelnou informaci, že jde o „příchuť“.
  • Ovoce/zelenina se v grafické formě může na obale zdůraznit pouze v případě použití ovocné/zeleninové šťávy, přírodního aroma z deklarovaného ovoce/zeleniny nebo extraktu z deklarovaného ovoce/zeleniny