Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Jak podat podnět ke kontrole

28. 06. 2022
 

Jestliže se spotřebitel domnívá, že se v konkrétním případě jedná o špatnou hygienu prodeje/závadný výrobek/špatně označený produkt, může podat k SZPI podnět ke kontrole

Typickými situacemi, kdy spotřebitelé podávají podněty ke kontrole k SZPI jsou například: plesnivé ovoce či zelenina na provozovně, zakoupené zapáchající maso, chybějící údaj o době trvanlivosti/době spotřeby na obalu potraviny, neuvedení informace o zemi původu při stánkovém prodeji ovoce a zeleniny, absence informace o složení produktu na e-shopu nebo přítomnost škůdců/cizích předmětů v balení potraviny.

Podnět k SZPI lze podat následovně:

  • telefonicky buď na telefonním čísle 543 540 231 nebo přímo u místně příslušného inspektorátu SZPI,
  • e-mailem buď na adresu epodatelna@szpi.gov.cz, nebo přímo na adresu místně příslušného inspektorátu,
  • prostřednictvím webového formuláře (odkaz je uveden na hlavní stránce webu SZPI v sekci KONTAKTY)
  • písemně na adresu místně příslušného inspektorátu,
  • osobně u místně příslušného inspektorátu.

Je důležité uvést přesné informace o produktu, včetně podrobných informací o něm (přesný název, výrobce/dovozce/distributor, gramáž, datum spotřeby) pokud jsou tyto informace dostupné, a popsat dané problémy. Dále je třeba uvést místo, kde lze produkt zakoupit (adresa kamenné prodejny/URL adresa e-shopu).

Kontakty na jednotlivé inspektoráty SZPI naleznete na hlavní stránce webu SZPI v sekci KONTAKTY.

Vzorek závadné potraviny

Stává se, že spotřebitel donese nevyhovující potravinu na inspektorát SZPI. Vzorek předložený stěžovatelem ovšem může plnit jen funkci orientační z hlediska zaměření kontroly (např. přesné údaje o potravině). Nelze jej použít jako podklad pro zákonná opatření SZPI, protože nebyl úředně odebrán.

Reklamace

Potraviny lze stejně jako jiné výrobky reklamovat. Jedná se však o občanskoprávní vztah, do kterého SZPI bohužel nemůže dle legislativy vstupovat. Spotřebitel se musí obrátit přímo na prodejce. Problematiku reklamací upravuje občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb.

Máte-li dotazy k daným tématům, můžete se obrátit na Oddělení komunikace Ústředního inspektorátu SZPI: info@szpi.gov.cz, tel. 542 426 625 (Po a St 8:00 až 15:30).