Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled požadavků na šumivá vína

09. 04. 2021
 

Rozdělení vybraných produktů z révy vinné dle definic uvedených v příloze VII části II nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Šumivé víno

(bod 4 výše uvedené přílohy)

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 8,5 % obj.

Jakostní šumivé víno

(bod 5 výše uvedené přílohy)

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3,5 baru způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.

Jakostní aromatické šumivé víno

(bod 6 výše uvedené přílohy)

 • jakostní šumivé víno, které:
  • v uzavřené nádobě (při teplotě 20°C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
  • pro kupáž se použije pouze[1] hroznový mošt nebo částečně zkvašený hroznový mošt, který je získán ze zvláštních moštových odrůd (Dodatek k příloze II nařízení Komise (EU) 2019/934);
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 6 % obj.;
  • vykazuje celkový obsah alkoholu nejméně 10 % obj.

Šumivé víno dosycené CO2

(bod 7 výše uvedené přílohy)

 • získává se z vína bez chráněného označení původu i chráněného zeměpisného označení;
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2, který do něj byl zcela či částečně dodán;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2.

[1] jakostní aromatická šumivá vína, při jejichž tradiční výrobě se pro kupáž použije víno, určí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.