Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Přehled požadavků na perlivá vína

31. 03. 2022
 

Rozdělení vybraných produktů z révy vinné dle definic uvedených v příloze VII části II nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Vznik stanoviska 31. 3. 2022

Účelem tohoto stanoviska je popsat požadavky na výrobu a označování perlivých vín dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcího předpisu a dále dle platných právních předpisů Evropské unie.

Perlivé víno

(bod 8 výše uvedené přílohy)

  • získává se z vína, mladého vína v procesu kvašení, hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu, pokud tyto výrobky vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.);
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj.;
  • v uzavřené nádobě (při teplotě 20° C) vykazuje přetlak nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru způsobený rozpuštěným endogenním CO2;
  • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 litrů.

Upozornění: Je-li jímán oxid uhličitý během fermentace vína a opětovně vložen do hotového produktu (vína) za účelem jeho nasycení CO2, tak se výsledný produkt (víno) nemůže označit jako „perlivé víno“, nýbrž jako „perlivé víno dosycené oxidem uhličitým“. 

Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým

(bod 9 výše uvedené přílohy)

  • získává se z vína, mladého vína v procesu kvašení, hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu;
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.;
  • v uzavřené nádobě (při teplotě 20° C) vykazuje přetlak nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru způsobený rozpuštěným CO2, který byl zcela či částečně dodán;
  • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 litrů.