Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dekorativní perníky

10. 12. 2014
 
Jak ukazují podněty a výsledky kontrol, jsou uvedené dekorativní perníky (nepotravina), zejména pro svůj název „perník“ (název vyhrazený pro potravinu), ale i vzhled a způsob balení, skutečně velmi často jako potraviny spotřebitelem vnímány. 
Stanovisko:
  1. Dekorativní perník – potravina[1]

Jestliže výrobce prohlašuje, že vyrábí potravinu, ale není registrován u SZPI jako PPP, nebo prohlašuje, že nevyrábí potravinu, ale pouze dekorativní předmět, nicméně z dostupných informací plyne, že daný výrobek je možné konzumovat, SZPI danému výrobci sdělí, že je povinen oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výkonu předmětu činnosti dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
SZPI by také měla s ohledem na specifičnost dané situace výrobce informovat o stěžejních požadavcích potravinového práva, které se na něj vztahují.
  1. Dekorativní perník – nepotravina
V případě podnětu či vlastního zjištění ohledně uvádění do oběhu výrobku nazvaného např. „Dekorativní perník“, o němž je poskytnuta informace, že se nejedná o potravinu ve smyslu čl. 2 nařízení č. 178/2002 (jedná se např. o suvenýr, dekorativní předmět, které nejsou určeny ke konzumaci člověkem), osloví SZPI ČOI s požadavkem o zásah na základě § 7a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 634/1992 Sb.“),a tento požadavek SZPI zdůvodní skutečností, že název „perník“ je vyhrazen, dle § 11 písm. p) vyhlášky č. 333/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro potravinu (pekařský výrobek). Přičemž každá potravina musí být uvedena do oběhu v souladu s potravinovým právem.
Označení takovéhoto dekorativního předmětu, který není potravina, zákonným názvem „perník“, dochází tak dle § 7a zákona č. 634/1992 Sb. k uvádění do oběhu výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h)[2] zákona č. 634/1992 Sb.


[1] "Potravinou" se rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat (čl. 2 nařízeníEvropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění (dále jen „nařízení č. 178/2002“).
[2] § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/1992 Sb. - výrobkem nebezpečným svou zaměnitelností s potravinou se rozumí „výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou a v důsledku toho si jej mohou dávat do úst, cucat nebo polykat, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí,“