Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2008

31. 03. 2009
 

Obsah

1           Úvod
2           Výsledky činnosti inspekce   
2.1        Kontrolní činnost
2.1.1     Zaměření kontrolní činnosti v roce 2008
2.1.2     Celkové přehledy výsledků kontroly
2.1.3     Kontrola mikrobiologických požadavků
2.1.4     Přehledy kontroly vybraných skupin cizorodých látek v roce 2008
2.1.5     Kontrola označování jakosti potravin
2.1.6     Kontroly tematické a mimořádné
2.1.7     Kontrola výroby
2.1.8     Kontrola obchodu
2.1.9     Podněty ke kontrole
2.1.10   Opatření
2.2        Laboratorní činnost
2.3        Certifikační činnost
2.4        Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
2.5        Informační a komunikační systém
2.6        Činnost v oblasti legislativy
2.6.1     Tvorba a připomínkování předpisů
2.6.2     Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
2.6.3     Činnost právní
2.7        Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR 
3           Mezinárodní vztahy
3.1        Mezinárodní spolupráce
3.2        Mezinárodní projekty
4           Vztahy s veřejností
5           Oblast lidských zdrojů
5.1        Interní komunikace
5.2        Vzdělávání zaměstnanců
6           Zpráva o hospodaření
7           Závěr
8           Zkratky a vysvětlivky

 

 

Přílohy