Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Podněty ke kontrole

Vážení spotřebitelé,

abychom se mohli zabývat Vámi zaslaným podnětem, je nutné, abyste vyplnili níže uvedené položky a poskytli nám tak dostatek informací. Mezi nejdůležitější položky řadíme ty, které se týkají výrobku, na který podnět směřuje a dále provozovny, které se podnět týká. Velmi užitečné jsou pro nás také Vaše kontaktní údaje, a to z důvodu případného dalšího upřesnění (Vaše kontaktní údaje jsou pouze pro naše využití, v žádném případě nejsou sdělovány třetí osobě). Proto Vás žádáme o jejich pečlivé vyplnění.

Každý podnět je následně podroben analýze rizika a SZPI na základě toho rozhodne, zda jsou či nejsou důvody k zahájení řízení z moci úřední, případně že podnět postoupí příslušnému dozorovému orgánu. Pokud požádáte o informaci, jak bylo s podnětem naloženo, SZPI Vám v souladu s postupem podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zašle vyrozumění.

SZPI neřeší soukromoprávní spory spotřebitele s prodávajícím. K rozhodování takových sporů je oprávněn pouze soud, proto výsledek šetření SZPI jakožto dozorového orgánu nemá na řešení takových sporů přímý dopad.

Děkujeme.

Obecné informace týkající se činnosti SZPI jsou zveřejněny na tomto webu. Užitečné rady najdete rovněž v rubrice "Nejčastější dotazy". V případě specifických dotazů můžete využít také naši informační linku 542 426 625, která je v provozu v úřední hodiny vždy v pondělí a středu od 8:00 do 15:30 hod.
 

Nejprve si, prosím, zvolte inspektorát, kterému chcete svůj podnět zaslat.
 
 


 


 
Prosím, konkretizujte, čeho se Vaše stížnost týká (hygiena prodeje obecně, nebo závadný výrobek – uveďte přesný název, hmotnost či objem balení, datum spotřeby či minimální trvanlivosti, označení šarže, jméno výrobce či prodávajícího, vadu výrobku atp.). V případě, že nebude výrobek nebo provozovna dostatečně specifikována, upozorňujeme, že šetření Vašeho podání nebude možno provést.

Vysvětlivka: * povinná položka

 
 
Je možno vložit maximálně 10 příloh o celkové velikosti 5 MB.
Povolené typy souborů: pdf, png, jpg, jpeg, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, txt, odt, ods

 
S osobními údaji uvedenými v tomto formuláři bude nakládáno v souladu s pravidly, která nastavuje nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem evidence a zpracování tohoto podnětu, vedení kontrolního řízení, případných navazujících správních řízení, a provádění dalších činností, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává na základě právních předpisů. Informace o zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dostupné zde) ve formě informačního listu.