Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Rozšířené hledání

 
 

Potravinářská inspekce nevpustila do ČR zásilku čaje z Číny s 4x překročeným limitem pro pesticidy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu zjistila nevyhovující šarži čaje původem z Číny. Šarži SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně. Důvodem je čtyřnásobné překročení maximálního pov... » Přejít na článek
 

Potravinářská inspekce zjistila v tržní síti zásilku ovoce mango s 13x překročeným limitem pro pesticid trifloxystrobin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci sledování cizorodých látek v potravinách intenzívně věnuje i kontrole čerstvého ovoce včetně exotických druhů. Aktuální kontrola v tržní síti zjistila šarži nevyhovujícího ovoce mango odrůdy Tommy Atkins, země původu: Brazílie. Laboratorní rozbor v národní referenční laboratoři na SZPI potvrdil v ovoci přítomnost pesticidu trifloxystrobin v množství 0,13 miligramů na kilogra... » Přejít na článek
 

Potravinářská inspekce nevpustila do ČR čaje s nadlimitní přítomností pesticidů

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu ČR, resp. EU zásilku čaje z Číny. Inspektoři zásilku nejprve zajistili v celním prostoru letiště z důvodu odběru vzorků pro laboratorní analýzu. Výsledky rozborů čajů s názvem „Fujian Green Tea Snail“ a Guangdong Mi Lan Xiang H-M prokázaly, že překračují maximální povolené limity u dv... » Přejít na článek
 

SZPI zjistila pekingské zelí s nadlimitním obsahem pesticidu dimethoat

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí v maloobchodní síti, velkoobchodě i v rámci kontrol dovozu, zjistila SZPI nevyhovující šarži potraviny „pekingské zelí“ ve velkoskladu provozovatele Jilemnická obchodní společnost, spol. s r.o., Komenského 70, Jilemnice 51401. Jednalo se o čerst... » Přejít na článek
 

SZPI dále zjišťuje dovozovou zeleninu s nadlimitní přítomností pesticidů

Kontroly inspektorů SZPI v tuzemské tržní síti přinášejí zjištění dalších šarží čerstvé zeleniny z dovozu, u kterých laboratorní rozbor potvrdil nadlimitní přítomnost pesticidů. Výskyt těchto závažných prohřešků kontroly zjistily v maloobchodní síti, ve velkoobchodě i u dovozců. Aktuálně inspektoři zjistili následující šarže: Zelí pekingské, označené šarže: 0901, země... » Přejít na článek
 

Potravinářská inspekce nevpustila do ČR zelený čaj z Číny 26x a 110x překračující limity u dvou typů pesticidů

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu ČR, resp. EU zásilku čaje z Číny. Inspektoři zásilku nejprve zajistili v celním prostoru letiště z důvodu odběru vzorků pro laboratorní analýzu. Výsledky rozborů čaje s názvem Green tea „cui ming“ GT001 prokázaly, že čaj překračuje maximální povolené limity u dvou typů pesticidů. ... » Přejít na článek
 

Potravinářská inspekce zjistila pekingské zelí s nadlimitním obsahem pesticidu flonicamid

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži potraviny „pekingské zelí“ v provozovně společnosti TEMPO, obchodní družstvo, Hlučínská 727, Bolatice 74723. Jednalo se o čerstvé pekingské zelí ve volném prodeji z přepravky, země původu: Polsko, u které laboratorní rozbor SZPI... » Přejít na článek
 

CAFIA warns against sesame seeds from India containing significantly high amount of unsafe substance

CAFIA sampled foodstuff Sezamová semínka (Sesame seeds) 100g Albert, best before date by: 15 th March 2021, lot: L20024, country of origin of the raw material: India, producer: Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK Trade. CAFIA inspectors took the official sample in retail of company Albert Česká Republika s.r.o., Radlická 117, 158 00 Prague 5. Analysis performed in an accredited laboratory detected presence ... » Přejít na článek
 

Potravinářská inspekce varuje před sezamovými semeny z Indie s výrazně nadlimitním obsahem nebezpečné látky

SZPI odebrala vzorek potraviny Sezamová semínka 100 g Albert, Minimální trvanlivost do: 15. 3. 2021, šarže: L20024, země původu suroviny: Indie , výrobce: Ing. Bohumil Kratochvíl - IBK Trade. Inspektoři SZPI vzorek úředně odebrali v maloobchodní provozovně společnosti Albert Česká Republika s.r.o., Radlická 117, 158 00 Praha 5. Analýzou v akreditované laboratoři byla zjištěna ve výrobku výrazně nadli... » Přejít na článek
 

Potravinářská inspekce zakázala 300 kg zeleného čaje s 5x překročeným limitem pro insekticid permethrin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol přítomnosti pesticidů v potravinách zjistila nevyhovující šarži čaje pravého, zeleného THA'I NGUYEN TEA SPECIAL (č.340), s označením data minimální trvanlivosti: 06-2022, výrobce: HANG - KHANG TEA COMPANY, THAI NGUYEN, Vietnam, země původu: Vietnam. Širokospektrální laboratorní rozbor v potravině potvrdil přítomn... » Přejít na článek