Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výživová nutriční hodnota - kdy a jak má být označena na obalu?

14. 03. 2016
 

Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)  
 

Seznam kapitol

 1. Související právní předpisy
 2. Obecné informace
 3. Způsob výpočtu a označování výživové hodnoty

1. Související právní předpisy

 • Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – od 13. 12. 2016 se na potravinách povinně uvádějí výživové údaje dle podmínek stanových v nařízení
 • Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, ve znění pozdějších předpisů, v současné době stále účinná vyhláška, avšak pozor, v případě, že se PPP rozhodně uvádět výživové údaje před 13. 12. 2016, tedy dobrovolně, musí být tyto údaje uvedeny dle podmínek nařízení (EU) č. 1169/2011  
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

 

2. Obecné informace

Údajem o výživové hodnotě se povinně označují potraviny, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení nebo potraviny, o nichž tak stanoví prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství. Tímto předpisem ES je například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění. Podle článku 7 citovaného nařízení se údaje o výživové hodnotě poskytují jak v případě uvedení výživového, tak i zdravotního tvrzení (prolink na článek SZPI o výživových a zdravotních tvrzeních uveden zde). Pokud se výživové tvrzení vztahuje na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo sodík, nebo je uváděno jakékoliv zdravotní tvrzení, uvádí se údaje obsažené ve skupině 2 – viz dále. Kromě toho musí být ve stejném poli, jako jsou uvedeny údaje o výživové hodnotě, případně uvedeno také množství látky nebo látek, k němuž se vztahuje výživové nebo zdravotní tvrzení, jež se neobjevuje ve výživovém značení.

V případě doplňků stravy se údaje o výživové hodnotě poskytují v souladu s článkem 8 směrnice 2002/46/ES, resp. v souladu s § 3 odst. 1 pís. c) a d) vyhl. č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Pro výpočet výživových údajů  mohou  provozovatelé potravinářských podniků využít data z tzv. Databáze složení potravin ČR (www.nutridatabaze.cz). Databáze složení potravin ČR  je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR – společnou pracovní skupinou Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. Budování Databáze podporuje Ministerstvo zemědělství. 

 

 

3. Způsob výpočtu a označování výživové hodnoty

 • Energetická hodnota se vypočítá s použitím těchto přepočítacích koeficientů pro 1 g látky:
a)   sacharidy, s výjimkou polyolů: 17   kJ   =   4 kcal
b)   polyoly: 10   kJ   =   2,4 kcal
c)   bílkoviny: 17   kJ   =   4 kcal
d)   tuky: 37   kJ   =   9 kcal
e)   salatrimy1): 25 kJ   =   6 kcal
f)   alkohol (ethanol): 29   kJ   =   7 kcal
g)   organické   kyseliny: 13   kJ   =   3 kcal
h)   vláknina: 8   kJ   =   2 kcal
i)   erythritol: 0   kJ   =   0 kcal
 • 1) tuky se sníženým obsahem energie řazené mezi potraviny nového typu
 • Pokud je uveden obsah polynenasycených (polyenových) a mononenasycených (monoenových) mastných kyselin, musí být rovněž udán obsah nasycených mastných kyselin.
 • Kde jsou uvedeny volné cukry, polyoly nebo škrob, následují tyto údaje bezprostředně po údajích o obsahu sacharidů v tomto uspořádání a v těchto jednotkách:

  sacharidy: g
 z   nich:
 a)   cukry: g
 b)   polyoly: g
 c)   škrob: g
 • Kde je uvedeno množství, popřípadě i typ mastných kyselin a hodnota cholesterolu, musí tyto údaje následovat bezprostředně po údaji o obsahu celkových tuků v tomto uspořádání: 
tuk: g
z   něho:
a)   nasycené   mastné   kyseliny: g
b)   mononenasycené   mastné   kyseliny: g
c)   polynenasycené   mastné   kyseliny: g
 • Údaje musí být uvedeny pro 100 g nebo pro 100 ml potraviny. Kromě toho může výrobce vztáhnout tyto údaje i na podávanou dávku, jejíž množství je vyznačeno, nebo na jednu porci, pokud je uveden jejich počet v jednom balení.
 • Údaje musí být uvedeny dle podmínek stanovených nařízením (EU) č. 1169/2011 – čl. 29 – 35, příloha V, přílohy XII - XV
 • Údaje o vitamínech a minerálních látkách musí být rovněž vyjádřeny v procentech doporučené denní dávky (DDD). Množství vitamínů a minerálních látek se v potravině označuje na obalu pouze v případě, že toto množství převyšuje 15 % celkové doporučené denní dávky.
 • Uváděná množství se musí vztahovat na potravinu ve stavu, v jakém je uváděna do oběhu. Výrobce může uvést hodnoty vztažené i na potravinu připravenou ke spotřebě podle návodu výrobce, je-li to vhodné. Návod pak musí být připojen k výrobku a musí obsahovat podrobné pokyny pro přípravu.
 • Výživová hodnota, která je uvedena na obale, se vypočítává jako průměrná hodnota. Znamená to, že odráží změny obsahu živiny v potravině v průběhu celého roku a další faktory, které mohou způsobit kolísání aktuální hodnoty.
 • Údaje týkající se výživové hodnoty musí být na obale určeném pro spotřebitele uvedeny na jednom místě v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami. Tam, kde to prostor na obale nedovoluje, lze informace uvést v lineární formě. Tyto údaje musí být vytištěny čitelně a nesmazatelně a musí být na dobře viditelném místě. Nesmí být dodatečně zakryty či změněny. Údaje musí být uvedeny v českém jazyce. 
 
Příklad informací o nutriční hodnotě:
Informace o nutriční hodnotě
 
ve 100 g potraviny
ve 40 g potraviny
(1 porce)
Energie
1265 kJ
260 kcal
506 kJ
104 kcal
Tuky
z toho nasycené mastné kyseliny
4,75 g
1 g
1,9 g
0,4 g
Sacharidy
z toho cukr
52,25 g
15,5 g
20,9 g
6,2 g
Vláknina
24,75 g
9,9 g
Bílkoviny
11,75 g
4,7 g
Sůl
0,5 g
0,2 g
Vitamín C
50 mg
20 mg
Vitamín B12
0,5 μg
0,2 μg
hořčík
200 mg
80 mg
jód
162,5 μg
65 μg
Uvádějí se průměrné hodnoty. Na množství živin mohou mít vliv změny ročního období, spotřebitelské zvyklosti a další faktory