Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

27. 05. 2021
 

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů v rámci protikorupční strategie je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

Seznamy se na našem webu zveřejňují zde: https://www.szpi.gov.cz/ustredni-inspektorat.aspx