Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Systém pro oznámení podezření na korupci

27. 05. 2021
 

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále též „nařízení“) byl na Státní zemědělské a potravinářské inspekci určen jeden prošetřovatel, který přijímá a dle nařízení prošetřuje podání a v nich obsažené podezření.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla dle nařízení na Státní zemědělské a potravinářské inspekci zřízena uzamykatelná schránka u vchodu do budovy na adrese Květná 15, Brno, 603 00, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatelzavinac.gifszpi.gov.cz.

Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo prošetřovateli Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Mgr. Ondřeji Zatloukalovi na adrese Běhounská 10, Brno, 602 00.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace

  • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
  • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Státní zemědělské a potravinářské inspekce (jakož i zaměstnanců jiných organizací spadajících pod Ministerstvo zemědělství) je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky Ministerstva zemědělství:

221 812 275

nebo elektronicky na adresu:

korupcezavinac.gifmze.cz

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations_cs

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie