Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Postup provozovatele potravinářského podniku v případě zjištění nevyhovujícího sezamového semene z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxidu

24. 08. 2021
 

(tedy v množství překračujícím limit 0,05 mg/kg) a v případě jeho zpracování do výrobků (směsi olejnatých semen, pekařské směsi, pekařské výrobky atd.)

(Pozn.: uvedený postup je aplikovatelný - při zohlednění stanovených limitů v nařízení (ES) č. 396/2005 – také u ostatních potravin a potravinových surovin)

 1. Provozovatel potravinářského podniku přijal nevyhovující surovinu (sezamové semeno) a měl informaci, že se jednalo o nevyhovující surovinu, kterou následně zpracoval do finálních výrobků. V tom případě musí provozovatel potravinářského podniku zajistit stažení všech výrobků, do kterých bylo nevyhovující sezamové semeno použito. Podle čl. 19 nařízení (ES) č. 396/2005 je zakázáno zpracovávat nebo mísit pro účely rozředění potraviny, které nesplňují MRL (Maximum Residue Levels = maximální reziduální limit) a tyto nesmí být uvedeny na trh.
   
 2. Provozovatel potravinářského podniku přijal sezamové semeno a neměl informaci o tom, že se jednalo o sezamové semeno, které obsahovalo ethylenoxid v množství překračujícím limit 0,05 mg/kg. Toto nevyhovující sezamové semeno následně zpracoval do dalších výrobků s variabilním podílem sezamového semene, často minoritním. Teprve následně získal informaci, že se jednalo o sezamové semeno, které obsahovalo ethylenoxid v nadlimitním množství a zároveň (v ideálním případě) má informaci o obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni.

V tomto případě, kdy nevyhovující sezam provozovatel zpracoval do dalších produktů v době, kdy nevěděl, že je sezam nevyhovující, může zpracované potraviny v tržní síti ponechat nebo uvést na trh pouze tehdy, pokud jsou tyto potraviny bezpečné.

 • musí být schopen doložit SZPI důkaz o bezpečnosti předmětných výrobků.

Bezpečnost může být doložena např. na základě laboratorní analýzy a výpočtu (viz též článek 20 nařízení (ES) č. 395/2006 - MRL pro zpracované nebo složené produkty). K tomu je nutné znát detailní složení potraviny (procentické zastoupení jednotlivých složek):

 1. Obsah ethylenoxidu ve zpracovaném výrobku může provozovatel potravinářského podniku vypočítat na základě obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni, jehož obsah zná z laboratorního rozboru (suma látek ethylenoxid a 2-chloroethanol vyjádřených jako ethylenoxid). Druhou možností je, že zná obsah ethylenoxidu (suma látek ethylenoxid a 2-chloroethanol vyjádřených jako ethylenoxid) již ve zpracovaném výrobku z laboratorního rozboru. Dále pak provede výpočet MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině. Porovnáním vypočtené / známé hodnoty ethylenoxidu ve zpracované potravině a vypočteného MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině dojde k závěru, zda potravina je či není bezpečná.

U složených/zpracovaných potravin je třeba zohlednit všechny složky, které byly zpracovány do potraviny. Nařízení Komise (EU), kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 stanovuje např. MRL 0,02 mg/kg pro obilniny (resp. mouku); MRL 0,05 mg/kg pro skořápkové ovoce, olejnatá semena; a MRL 0,01 mg/kg pro koření. Naopak existují i složky, pro kteréMRL stanoven není, např. voda, sůl, sušené droždí.

(Vzorový výpočet MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině je uveden níže.)

 1. Obsah ethylenoxidu složených (zpracovaných potravin) potravin může provozovatel potravinářského podniku doložit laboratorními analýzami obsahu ethylenoxidu (suma látek ethylenoxid a 2-chloroethanol vyjádřených jako ethylenoxid) v jednotlivých výrobcích nebo výpočtem a dále provést následující porovnání:

podle charakteru potraviny je možné provést vyhodnocení výsledků ethylenoxidu ve zpracované potravině, přičemž ve většině případů by mělo platit:

 • výsledek ≤ 0,02 mg/kg (tj. včetně hodnoty) je považován za vyhovující
 • v případě výsledku analýzy > 0,02 mg/kg, zejména pokud bude výsledek v oblasti 0,02 - 0,05 mg/kg, je třeba posoudit % složení výrobku a zohlednit případně faktor zpracování
 • výsledek ≤ 0,05 mg/kg (tj. včetně hodnoty) je považován za vyhovující pro olejniny nebo směs olejnin
 • překročení limitu 0,05 mg/kg je považováno za výsledek nevyhovující

Především je také nutné konstatovat, že za bezpečnost potraviny je odpovědný provozovatel potravinářského podniku.

Postupy pro případ, že potravina není bezpečná, jsou stanoveny (mimo jiných) také v článku 19 Nařízení 178/2002 (Odpovědnost za potraviny: provozovatelé potravinářských podniků).

Vzorový výpočet MRL pro ethylenoxid ve zpracované potravině

 1. Ve zpracované potravině je několik složek, z nichž každá má MRL a je známo % jejich zastoupení v posuzované potravině:
     

MRL ethylenoxid

 

% zastoupení složky

koeficient pro vynásobení MRL

MRL složky (mg/kg)

MRL pro potravinu (mg/kg)

složka 1

30,0

0,3

0,05

0,04

((0,05 x 0,3) + (0,05 x 0,3) + (0,02 x 0,4))

složka 2

30,0

0,3

0,05

složka 3

40,0

0,4

0,02

celkem

100,0

     

V tomto případě je vypočtený MRL ethylenoxidu 0,04 mg/kg potraviny.

Následně se provede výpočet ve zpracované potravině podle skutečného obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni. Přepočet na základě hypotézy, že jediná složka, která vnesla ethylenoxid do výrobku, byla sezamové semeno, a ostatní složky, i když mají limit tak nebyly hypoteticky zdrojem ethylenoxidu, může být tedy uvažována 0.
 

 1. Ve zpracované potravině je několik složek, z nichž každá má MRL a je známo jejich % zastoupení v posuzované potravině a jedna složka, u které MRL stanoven není (např. voda)
     

MRL ethylenoxid

 

% zastoupení složky

koeficient pro vynásobení MRL

MRL složky (mg/kg)

MRL pro potravinu (mg/kg)

složka 1

30,0

0,3

0,05

0,04

((0,05 x 0,3) + (0,05 x 0,3) + (0,02 x 0,4))

složka 2

30,0

0,3

0,05

složka 3

30,0

0,3

0,02

složka 4

10,0

0,1

0

 

celkem

100,0

     

V tomto případě je vypočtený MRL ethylenoxidu 0,04 mg/kg potraviny.

Následně se provede výpočet ve zpracované potravině podle skutečného obsahu ethylenoxidu v sezamovém semeni. Přepočet na základě hypotézy, že jediná složka, která vnesla ethylenoxid do výrobku, byla sezamové semeno, a ostatní složky, i když mají limit tak nebyly hypoteticky zdrojem ethylenoxidu, může být tedy uvažována 0.

Pozn.: Vzorové výpočty nezahrnují případ, kdy má složka stanovené MRL, ale byla již zpracována (např. sušené ovoce).