Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Značení výživových údajů u zmrazeného výrobku „Mořský koktejl“ (a jemu podobných výrobků) obsahujícího předvařené a vařené složky mořských plodů a jiné složky než mořské plody

06. 08. 2019
 

Dotaz:

Lze výrobek označený jako „Mořský koktejl“, který je balen v PP sáčku s papírovou etiketou, na které je mimo jiné uvedeno: „Směs korýšů a měkkýšů, částečně předvařených. Hluboce zmrazené, glazované, s přidanou vodou“ a se složením: Chobotnice obecná (Octopus vulgaris) 30%, Sépia (Sepia pharaonis) 27%, Kalmár (Loligo edulis) 23%, Pitná voda, Sépie/mušle vařené (Paphia Undulata) 10%, Koktejlové krevety předvařené (Parapenaeopsis hardwickii) 10%, Emulgátor: E452, Regulátor kyselosti: E451, Jedlá sůl, antioxidanty: E330, E331, E301, považovat za nezpracovaný produkt, na který lze uplatnit výjimku uvedenou v příloze V bodě 1 Nařízení (EU) č. 1169/2011, kde je uvedeno, že výživové údaje nemusí obsahovat nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo skupinu složek?

Odpověď:

Posuzovaný výrobek označený jako „Mořský koktejl“ nelze považovat za nezpracovaný produkt obsahující jedinou složku nebo skupinu složek ve smyslu nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“), příloha V, bod 1 a tudíž se na něj nevztahuje výjimka z požadavku na uvedení výživových údajů dle citovaného ustanovení.

Tento výrobek totiž nesplňuje základní podmínky pro to, aby se na něj výjimka dle citovaného ustanovení vztahovala. V prvé řadě nelze konstatovat, že by se jednalo o výrobek obsahující jedinou složku nebo skupinu složek (výrobek kromě různých druhů mořských živočichů obsahuje také sůl, potravinářské přídatné látky a vodu).

Dále tento výrobek dle našeho názoru nesplňuje ani druhou podmínku citovaného ustanovení, spočívající v tom, že tuto výjimku lze uplatnit pouze u produktů nezpracovaných. Podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2001 se pro účely tohoto nařízení použijí definice „zpracování“, „nezpracovaných produktů“ a „zpracovaných produktů“ v čl. 2 odst. 1 písm. m), n) a o) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin. Dle článku 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin se zpracování definuje jako jakákoli činnost podstatně měnící původní produkt, včetně zahřívání, uzení, nakládání, zrání, sušení, marinování, extrahování, extrudování nebo kombinace uvedených postupů. Nezpracovanými produkty se pak (písm. n) rozumí potraviny, které nebyly zpracovány, včetně produktů, které byly děleny, porcovány, odseknuty, plátkovány, vykostěny, rozsekány, zbaveny kůže, rozdrceny, nakrájeny, očištěny, ořezány, vyloupány, rozemlety, zchlazeny, zmraženy, hluboce zmraženy nebo rozmraženy. Zpracovanými produkty (písm. o) se pak rozumí potraviny získané zpracováním nezpracovaných produktů. Tyto produkty mohou obsahovat složky, které jsou nezbytné pro jejich výrobu nebo jim dávají zvláštní vlastnosti.

Pokud tak výrobek obsahuje předvařené a vařené složky mořských plodů nelze takový výrobek dle našeho názoru považovat za nezpracovaný produkt, neboť ve výčtu složení obsahuje zjevně již zpracované suroviny.