Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Schválené provozy produkující klíčky

10. 09. 2018
 

Schválené provozy produkující klíčky určené k přímé spotřebě – čl. 6 nařízení (ES) č. 852/2004 a nařízení Komise (EU) č. 210/2013

Lists of approved establishments producing sprouts in the Czech Republic according to Reg. 852/2004 Art. 6 and Reg. 210/2013

Schvalovací číslo Název Adresa PSČ Město Kraj Typ výrobního podniku
Approval No. Name Address Postal Code City Region Type of establishment
1/2013 Beskyd Fryčovice, a.s. Fryčovice č.p. 606 739 45 Fryčovice Moravskoslezský/
Moravian-Silesian
Výrobce klíčků/
Producer of sprouts
3/2016 Happy Eat, s.r.o. U seřadiště 772/3 101 00 Praha Hl. město Praha/
Capital city of Prague
Výrrobce klíčků/
Producer of sprouts
01/2018 VegUp s.r.o. Bělehradská 458 530 09 Pardubice Pardubický kraj/
Pardubice region
Produkce klíčků, klíčená sušená semena/
Production of sprouts, sprouted dried seeds
01/2021 Semix Pluso, spol. s r. o. Rybníčky 338 747 81 Otice Moravskoslezský/ Moravian-Silesian Produkce klíčených produktů tepelně ošetřených/ Production of sprouted heat-treated products

Aktualizováno/Updated 16. 2. 2022