Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Značení ovocných šťáv údajem „bez konzervantů“

13. 12. 2016
 

Dotaz:

Patří mezi konzervanty kyselina jablečná E 296, kyselina askorbová E 300, kyselina citronová E 330 a dimethylpolysiloxan E 900, tedy přídatné látky povolené v ovocných šťávách a zeleninových šťávách dle přílohy II části E bodu 14.1.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách?

Odpověď:

Pokud se týká definice pojmu „konzervanty“, tento pojem definuje v příloze I bodu 3 nařízení (ES) č. 1333/2008 následovně: „konzervanty“ se rozumějí látky, které prodlužují trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy, nebo které potraviny chrání před růstem patogenních mikroorganismů. Podle přílohy I bodu 4 téhož nařízení „antioxidanty“ se rozumějí látky, které prodlužují trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené oxidací, například proti žluknutí tuků a barevným změnám. V příloze II části E bodu 14.1.2 nařízení (ES) č. 1333/2008 se hovoří o přídatných látkách, aniž by toto nařízení specifikovalo, která z těchto přídatných látek plní funkci konzervantu nebo antioxidantu.

Na národní úrovni použití přídatných látek v potravinách upravuje vyhláška č. 4/2008, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Tato vyhláška přitom obsahuje v příloze č. 6 seznam konzervantů a v příloze č. 7 seznam antioxidantů povolených při výrobě potravin. Z přílohy č. 6 plyne, že konzervanty jsou přídatné látky E 200 – E 285. Pokud se týká antioxidantů, dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 4/2008 jde o přídatné látky E 310 – 321. Dle odborné literatury (Přídatné látky v potravinách od doc. Ing. Luboše Babičky, CSc., Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, Praha, 2012, 1. vydání) jsou za konzervanty považovány přídatné látky E 200 – E 290. Za antioxidanty lze považovat přídatné látky E 300 – E 321, E 322, E 325, E 326, E 330, E 334, E 338, E 385, E 512. Přestože kyselina askorbová - E 300 může mít v potravinách jisté konzervační účinky, nelze ji ve smyslu definice konzervantu v nařízení (ES) č. 1333/2008 za konzervant považovat, jelikož není do potravin přidávána za účelem ochrany potravin před působením mikroorganismů.

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že:

  • E 296 - kyselina jablečná nespadá do kategorie konzervantů ani do kategorie antioxidantů.
  • Kyselina askorbová - E 300 a kyselina citronová – E 330 patří mezi antioxidanty.
  • Pokud se týká dimethylpolysiloxan - E 900, tato přídatná látka rovněž nepatří mezi konzervanty ani antioxidanty.

Dotaz:

Platí, že pro ovocné šťávy pro spotřebitele nejsou povoleny žádné konzervanty?

Odpověď:

Ano, platí, že pro ovocné šťávy pro spotřebitele nejsou povoleny žádné konzervanty (jsou povoleny jen určité výjimky). Dle přílohy II části E bodu 14.1.2 nařízení (ES) č. 1333/2008 jsou přídatné látky z kategorie konzervantů povoleny pouze pro produkty označeny „ Sød…saft a sødet… saft“; limetovou a citrónovou šťávu, jejichž použití je specifické, zejména jako okyselovadlo do směsí ovocných šťáv a nejsou tak určeny k samostatné konzumaci (dle přílohy I části II bodu 1 směrnice 2001/112/ES je povoleno upravit kyselou chuť přídavkem citronové šťávy a/nebo koncentrované citronové šťávy do výše 3 g na litr šťávy, vyjádřeno jako bezvodá kyselina); pro pomerančovou, grapefruitovou, jablečnou a ananasovou šťávu pro dodávky ve velkém do zařízení hromadného stravování; pro koncentrované hroznové šťávy pro domácí výrobu vína a pro nezkvašenou hroznovou šťávu pro bohoslužebné účely.

Dotaz:

Vztahuje se příloha II část E bod 14.1.2 nařízení (ES) č. 1333/2008 pro celou skupinu (ovocné a zeleninové šťávy)?

Odpověď:

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje Seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky použití. Tento seznam zahrnuje název potravinářské přídatné látky a příslušné číslo označení E; potraviny, do nichž lze potravinářskou přídatnou látku přidávat a podmínky, za nichž lze potravinářskou přídatnou látku používat.

Příloha II část E bod 14.1.2 nařízení (ES) č. 1333/2008 se vztahuje na ovocné šťávy ve smyslu směrnice 2001/112/ES a zeleninové šťávy. U přídatných látek E 300 a E 330 není stanoveno žádné omezení/výjimky a proto je lze použít u ovocných šťáv ve smyslu směrnice 200/112/ES a zeleninových šťáv.

Dotaz:

V případě, že se jedná o ovocno-zeleninovou šťávu (100% šťáva z koncentrátu), jsou konzervanty povoleny pro spotřebitelská balení?

Odpověď:

Podle čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008 platí, že výskyt potravinářské přídatné látky je povolen v jiných vícesložkových potravinách, než které jsou uvedeny v příloze II, pokud je potravinářská přídatná látka povolena v jedné ze složek vícesložkové potraviny. Dle přílohy II části E bodu 14.1.2 nařízení (ES) č. 1333/2008 jsou přídatné látky ze skupiny I povoleny pouze u zeleninových šťáv. V ovocno-zeleninových šťávách se tedy přídatné látky ze skupiny I mohou vyskytovat ve spotřebitelském balení v důsledku přenosu ze zeleninové šťávy.

Dotaz:

V případě aplikace čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 co bude u ovocných šťáv potravinou podobnou? Bude to celá skupina nápojů pod bodem 14 nebo pouze ovocné šťávy uvedené pod bodem 14.1.2 přílohy II části E nařízení (ES) č. 1333/2008?

Odpověď:

Ve smyslu přílohy II části E bodu 14.1.2 nařízení (ES) č. 1333/2008 by mělo jít o stejnou kategorii potravin, tedy ovocné šťávy, přičemž by měly být zohledněny v příloze II uvedené výjimky. Nelze např. porovnávat limetovou/citrónovou šťávu s pomerančovou šťávou, neboť  limetová/citrónová šťáva není na rozdíl od pomerančové šťávy určena k samostatné konzumaci, nýbrž jako okyselovadlo (dle přílohy I části II bodu 1 směrnice 2001/112/ES je u ovocných šťáv povoleno upravit kyselou chuť přídavkem citronové šťávy a/nebo koncentrované citronové šťávy). Je proto potřeba každý případ posuzovat individuálně z hlediska spotřebitele a jeho možných očekávání.