Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

„Dětské“ potraviny

15. 07. 2015
 
Často je možné se v tržní síti setkat s potravinami, které jsou označeny výrazy „pro děti“, „dětské/-ý/á“, případně jejich grafické zpracování je doplněno o obrázky pohádkových postav, zvířátek, nebo o jiné dětské motivy.

Stejné požadavky jako u běžných potravin

Vzhled těchto produktů ale automaticky neznamená, že dané potraviny mají určité speciální vlastnosti, díky kterým jsou zvláště vhodné pro dětské konzumenty. Aktuálně platná legislativa nestanovuje, jakou povahu má mít potravina, která je podobným způsobem označena.
Typickým příkladem je „šunka pro děti“. Požadavky na jakost a označování masných výrobků upravuje v rámci české legislativy vyhláška č. 69/2016 Sb. Daná vyhláška nezmiňuje označení "dětská šunka". Pro potravinu s tímto názvem tedy nejsou zavedeny specifické podmínky.
Požadavky na složení šunky se odvíjí od jejího označení jako „standardní“, „výběrová“ a „nejvyšší jakosti“. Jedná se o tzv. třídy jakosti a je jimi určen například minimální podíl čistých svalových bílkovin a zda lze při výrobě produktu použít barviva, vlákninu, škrob či rostlinné a jiné živočišné bílkoviny (šunky standardní třídy jakosti mohou tyto látky obsahovat).

Označení „pro děti“ a sdělení obdobného významu

§ 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky 417/2016 Sb., uvádí, že informace o potravinách neobsahují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze kterých při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezentována spotřebiteli, zejména vyplývá, že potravina nebo její složka je "vhodná pro děti".

Podle § 2 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 417/2016 Sb. se za zavádějící nepovažuje poskytnutí údajů dle § 2 odst. 1 písm. a), pokud je uvedený údaj součástí popisné informace a prvků, vztahujících se ke způsobu prezentace potraviny jako celku, která jeho použití prokazatelně odůvodňuje a neuvádí spotřebitele v omyl.

Speciální požadavky na produkty pro děti do 3 let

Přísnější požadavky platí u potravin pro děti do věku tří let. Tyto produkty (např. mléčná výživa, příkrmy) spadají do skupiny potravin pro zvláštní výživu a požadavky u nich stanovují speciální právní předpisy. V tržní síti se pak lze setkat s postupem výrobců, kteří produkty s obaly s dětskými motivy pro jistotu označí jako potraviny nevhodné pro děti do tří let věku, aby takové produkty nebyly zaměněny s potravinami z této speciální skupiny.
Stejně jako u ostatních potravin, i u výrobků s dětskými motivy a označením, doporučujeme sledovat na obale jejich složení. Spotřebitel tak zjistí, co výrobek obsahuje, v jakém množství, a podle toho se může rozhodnout, zda si výrobek zakoupí.
Aktualizováno: 15. 4. 2020
Zpracoval: Mgr. Šárka Kolejková - Oddělení komunikace se spotřebiteli (ÚI SZPI)