Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2013

26. 02. 2014
 

Obsah

1 Úvod
2 Výsledky činnosti inspekce
2.1 Kontrolní činnost
2.1.1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2013
2.1.2 Celkové přehledy výsledků kontroly
2.1.3 Kontrola mikrobiologických požadavků
2.1.4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek v roce 2013
2.1.5 Kontrola označování a jakosti potravin
2.1.6 Kontroly tematické a mimořádné
2.1.7 Kontrola výroby
2.1.8 Kontrola obchodu
2.1.9 Podněty ke kontrole
2.1.10 Opatření
2.1.11 Kontrola internetového obchodu
2.2 Laboratorní činnost
2.2.1 Mezilaboratorní porovnávací testy
2.2.2 Systém databanky izotopových rozborů vín
2.3 Certifikační činnost
2.4 RASFF
2.5 Informační a komunikační systém
2.6 Činnost v oblasti legislativy
2.6.1 Tvorba a připomínkování právních předpisů
2.6.2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
2.6.3 Činnost právní
2.7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
2.8 Systém managementu kvality
3 Mezinárodní vztahy
3.1 Mezinárodní spolupráce
3.2 Mezinárodní projekty
4 Vztahy s veřejností
5 Oblast lidských zdrojů
5.1 Interní komunikace
5.2 Vzdělávání zaměstnanců
6 Zpráva o hospodaření
7 Závěr
8 Zkratky a vysvětlivky
 

Přílohy