Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

SZPI odmítá vyjádření zástupců společnosti JSG k výsledkům kontrol medu v tržní síti

30. 08. 2013
 
Všechny výsledky kontrol medu v tržní síti, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila dne 29. 8. 2013, byly provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy. Jedná se o výsledky, které jsou důležité pro ochranu spotřebitele.
Vyhláška č. 76/2003 Sb. stanoví definici medu, kdy se medem rozumí potravina přírodního sacharidového charakteru, do které nesmí být přidány s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek. Pro kontrolu odhalování falšování medu je tato definice medu zásadní. SZPI pro odhalování falšování potravin využívá všech dostupných prostředků, které jí poskytuje právní řád. Striktně přitom postupuje podle nařízení (ES) č. 882/2004, o úřední kontrole, a to jak ve vztahu k laboratořím, které pro kontrolu může využívat (pouze akreditované laboratoře podle EN ISO/IEC 17025), tak ve vztahu k metodám, které tyto laboratoře aplikují. SZPI nemá důvod zpochybňovat výsledky akreditované laboratoře, kterou využívá.
K vyjádření zástupců společnosti JSG ohledně rozhodnutí Státní veterinární správy SZPI uvádí, že jí nepřísluší, aby jakýmkoliv způsobem rozhodnutí jiného kontrolního úřadu komentovala.
SZPI při kontrolách a zveřejňování výsledků postupuje zcela transparentně, když jako první dozorový orgán v ČR spustila aplikaci www.potravinynapranyri.cz. Odmítáme nařčení, že SZPI nereaguje na podněty. SZPI při řešení podnětů postupuje v souladu s právním řádem a podněty se důsledně zabývá. Jen v roce 2012 jich SZPI řešila přes 6000.

Zpracoval: Martin Štoll