Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Inspekce uzavřela devastovaný potravinářský sklad s více než 150 tunami cukru - aktualizováno

17. 07. 2013
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela sklad se surovinami pro výrobu potravin, který provozuje společnosti VUC Services s.r.o., protože na místě panovaly zcela nevyhovující hygienické podmínky. Při kontrole uvedeného provozu ve Zvoleněvsi na Kladensku inspekce dne 16. července 2013 zjistila, že desítky palet cukru ve vacích jsou vystaveny riziku kontaminace z vnějšího prostředí. Sklad měl celkově devastovaný charakter, který se vyznačoval všudypřítomnými nečistotami, plísní na stěnách, podmáčenou podlahou včetně kaluží a množstvím předmětů nesouvisejících se skladováním potravin. Podle seznamu odběratelů provozovatel používá cukr mj. k výrobě surovin pro nealkoholické i alkoholické nápoje.
Na základě uvedených skutečností SZPI neprodleně uložila zákaz užívání prostor, protože provozovatel mnohačetně porušil nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin. Inspekce se společností VUC Services s. r.o. zahájí správní řízení o uložení sankce.
Poznámka: Aktualizace byla provedena na základě zjištění dodatečné kontroly u uvedeného provozovatele ze dne 22. 7. 2013.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633