Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nabídka SZPI prodejcům a výrobcům potravin zasažených povodní

04. 06. 2013
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nabízí součinnost všem členům Potravinářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a všem provozovatelům potravinářských podniků registrovaných u SZPI, kteří byli zasaženi mimořádnou povodňovou situací. Dotčené subjekty se mohou obrátit na místně příslušný inspektorát SZPI a požádat o mimořádný kontrolní vstup do provozovny, při kterém inspekce provede dokumentaci způsobených škod a zároveň navrhne účinná řešení. Soupis kontrolních zjištění bude kontrolované osobě k dispozici v podobě oficiálního protokolu o úřední kontrole, jedná se tak o vysoce transparentní řešení vzniklé situace. O tuto formu spolupráce již požádali někteří významní obchodníci.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633