Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2012

27. 02. 2013
 

Obsah

1 Úvod
2 Výsledky činnosti inspekce 
    2.1 Kontrolní činnost 
           2.1.1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2012
           2.1.2 Celkové přehledy výsledků kontroly
           2.1.3 Kontrola mikrobiologických požadavků
           2.1.4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek
           2.1.5 Kontrola označování a jakosti potravin
           2.1.6 Kontroly tematické a mimořádné
           2.1.7 Kontrola výroby
           2.1.8 Kontrola obchodu
           2.1.9 Podněty ke kontrole
           2.1.10 Opatření
           2.1.11 Kontrola internetového obchodu
     2.2 Laboratorní činnost
           2.2.1 Mezilaboratorní porovnávací testy
           2.2.2 Systém databanky izotopových rozborů vín
     2.3 Certifikační činnost
     2.4 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
     2.5 Informační a komunikační systém
     2.6 Činnost v oblasti legislativy
           2.6.1 Tvorba a připomínkování právních předpisů
           2.6.2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
           2.6.3 Činnost právní
     2.7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
3 Mezinárodní vztahy
     3.1 Mezinárodní spolupráce
     3.2 Mezinárodní projekty
4 Vztahy s veřejností
5 Oblast lidských zdrojů
     5.1 Interní komunikace
     5.2 Vzdělávání zaměstnanců
6 Zpráva o hospodaření
7 Závěr
8 Zkratky a vysvětlivky
 

Přílohy