Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kaufland připravoval plesnivé pečivo

19. 06. 2012
 
Závažné porušení bezpečnosti při zpracování a distribuci potravin zjistila inspekce v prodejně společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. na ulici Českolipská v Litoměřicích. SZPI při kontrole 15. června 2012 v pekárně provozovny nalezla celkem 64 rozmražených polotovarů chlebů, které byly viditelně napadeny koloniemi plísní. Tyto produkty byly přitom připraveny spolu s jinými druhy polotovarů k rozpékání a následnému prodeji v oddělení čerstvého pečiva. Jedná se o Chléb kulatý se zářezy o hmotnosti 480 gramů, dodavatelem mraženého polotovaru je společnost Inter Europol Piekarna Szwajcarska S.A., Marki, Polsko. Potravina byla na místě vyhodnocena jako nevhodná k lidské spotřebě a v souladu s nařízením Komise (ES) 178/2002 inspekce zakázala další uvádění do oběhu. Zároveň SZPI uložila společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. prověřit uvedené polotovary ve všech svých prodejnách.
Kontrola se uskutečnila na základě podnětu spotřebitele, který si zde zakoupil pekařský výrobek a týž den na něm zjistil přítomnost nežádoucích plísní. Nelze proto vyloučit, že se nejednalo o ojedinělý případ. 
Plísně zpravidla produkují tzv. mykotoxiny, což jsou látky, které mohou vážně poškodit lidské zdraví.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633