Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Polsko poškozuje evropské spotřebitele

05. 04. 2012
 
Inspekce obdržela oficiální zprávu systému rychlého varování (RASFF) z Polska o šetření případu využívání odpadní soli z chemického průmyslu pro výrobu potravin.
Z vyjádření polské strany vyplývá, že při vyšetřování případu došlo ke stažení 793 tun soli a potravin z polského trhu. Po ověření bezpečnosti stažených potravin bylo polskými dozorovými orgány zpět na trh uvolněno asi jen jedna desetina původně zadržených výrobků. Zpráva neuvádí, jak bylo naloženo se zbylými 90% stažených potravin a solí.
Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že Polsko na svém trhu - na základě principu předběžné opatrnosti - přikročilo ke stažení těchto potravin z trhu. Postupovalo tak v souladu s právním řádem Evropské unie (nařízení 178/2002, článek 19). Toto právo však upřelo spotřebitelům jiných zemí EU tím, že příslušné informace nepředalo svým zákazníkům v ostatních členských státech. Polsko tak nezajistilo stejnou míru ochrany spotřebitele ve všech členských státech Evropské unie, ale pouze na svém území a tím hrubým způsobem porušilo základní principy evropského práva.
Vzhledem k tomu, že zpráva je opět zcela nekonkrétní ohledně jednotlivých druhů či značek těch polských potravin, kde existuje podezření na přítomnost odpadní soli, je pro dozorové orgány prakticky nemožné zajistit stažení podezřelých potravin v jiných členských státech EU.
Zpráva uvádí: „ …v první řadě bylo třeba ochránit zdraví spotřebitelů, SHI (Státní hygienická inspekce v Polsku) proto [byla] plně zmobilizována a podnikla veškeré nezbytné kroky pro co nejrychlejší identifikaci potravin, do kterých byla falšovaná sůl přidána.“ Tento přístup byl českým spotřebitelům de facto upřen. Česká strana usiluje o získání informací od začátku března tohoto roku.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633