Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Inspekce zjistila nadlimitní množství histaminu v sardinkách z Estonska

20. 09. 2011
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila laboratorním rozborem sardinek SAIRA sardinela původem z Estonska několikanásobné překročení povoleného limitu pro histamin. Ačkoliv právní předpisy připouštějí nejvyšší přípustný obsah histaminu 100 mg/kg, resp. 200 mg/kg u některých podvzorků, inspekcí úředně odebrané vzorky vykazovaly až 1522 mg/kg.
Jde o výrobek z ryb – konzervu, údaje na obale: obchodní název „SAIRA Sardinela ve vlastní šťávě s přídavkem oleje“, hmotnost balení 240 g, DMT 28.01.2013, šarže 175228, distributor BALTAXIA, a.s., U Nisy 604/15, Liberec, FAO 032/34 EE228 EU.
Vzorky byly odebrány v prodejně obchodního družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí.
Inspekce nařídila okamžité stažení potraviny z oběhu a předala případ k došetření u distributora Státní veterinární správě.
Histamin je biogenní amin (organická sloučenina odvozená od amoniaku), který může při konzumaci ve velkém množství vyvolat příznaky tzv. pseudoalergie. Ty mohou být snadno zaměněny s příznaky skutečné potravinové alergie. Nejčastějším zdrojem intoxikace histaminem bývají kromě nevyhovujících ryb také některé sýry, červená vína a orientální potraviny připravované fermentací.
Vzhledem k datu minimální trvanlivosti mohou mít spotřebitelé tento výrobek doma. Nelze též zcela vyloučit, že jednotlivé závadné kusy balení mohou stále být v nabídce prodejen, protože stahování dosud nebylo ukončeno. SZPI v žádném případě nedoporučuje konzumaci této potraviny.
Informace o výrobku byly předány do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který na závadné zboží upozorňuje i ostatní členské státy Evropské unie.

Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633