Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Prohlášení o přístupnosti

01. 12. 2010
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1). 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.szpi.gov.cz a www.potravinynapranyri.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky, jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a změně zákona č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. listopadu 2019.

Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Prohlášení bylo revidováno dne 6. dubna 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail info@szpi.gov.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte níže uvedený příslušný orgán pro prosazování práva.

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
email: pristupnost@dia.gov.cz