Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyjádření SZPI k tiskové zprávě společnosti Templářské sklepy Čejkovice

22. 11. 2010
 
  • Kontrolovaná osoba podala námitky proti opatřením uloženým dne 10. 11. 2010. Tyto námitky však neměly odkladný účinek a Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, je povinno dle uložených opatření konat, tj. stáhnout klamavě označená vína, která byla identifikována v opatřeních, z tržní sítě.
  • Ředitel inspektorátu v Brně rozhodl na základě podaných námitek o vhodnosti zpřesnit uložená opatření tak, aby byly zajištěny v maximální možné míře náročné procesní požadavky stanovené právními předpisy, které jsou kontrolovanými osobami často využívány ke zpochybnění rozhodnutí správních orgánů při soudním přezkumu.
  • Nová znění opatření byla předaná kontrolované osobě dne 19. 11. 2010 s tím, že skutkový stav zůstává nedotčený, tj. bylo zjištěno, že byla uváděna klamavě označená vína co do jejich původu a nebyla řádně vedena vinařská evidence. Termín pro stahování nevyhovujících vín z tržní sítě rovněž zůstal zachován.

Zpracoval: Mgr. Petra Hoferková - Oddělení komunikace (ÚI SZPI)