Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování aromatizovaných vinných výrobků

11. 09. 2015
 

Označování aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů  
 

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (dále jen „nařízení (EU) č. 251/2014“)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“)
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)

Část I.
Povinné údaje – čl. 9 a násl. nařízení (EU) č. 1169/2011, § 6 a § 9 zákona č. 110/1997 Sb., články 5 a 7 nařízení (EU) č. 251/2014
 • Obchodní označení výrobku – článek 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 251/2014 a příloha II téhož nařízení

  Obchodní označení výrobku odpovídající nařízení (EU) č. 251/2014 musí být uvedeno vždy. Jedná se o názvy: Aromatizované víno, Vinný aperitiv, Vermut, Hořké aromatizované víno, Aromatizované víno s vejci, Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg, Aromatizovaný vinný nápoj, Aromatizovaný alkoholizovaný vinný nápoj, Sangría/Sangria, Clarea, Zurra, Bitter soda, Kalte Ente, Glühwein, Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas, Maiwein, Maitrank, Pelin, Aromatizovaný dezert, Aromatizovaný vinný koktejl, Vinný koktejl, Aromatitovaný perlivý hroznový mošt a Perlivý vinný koktejl.
 • Seznam složek – § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.

  Přístup SZPI ke kontrole uvádění složení u alkoholických nápojů (obsahujících více než 1,2 % obj.alkoholu):

  1. Alkoholické nápoje vyrobené v České republice a/nebo alkoholické nápoje ze třetích zemí, které byly propuštěny do volného oběhu v České republice - uplatní se aktuálně platné právní předpisy, tedy zejména § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. (údaj o seznamu složek dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1169/2011) a odpovídající ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011, včetně pravidel pro uvádění alergenů. To tedy znamená, že na obalech alkoholických nápojů bude uvedeno složení podle použitých surovin, včetně alergenních složek.
2. Alkoholické nápoje pocházející z jiného členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru nebo ze třetí země, uvedené do oběhu v jiném členském státě EU - pro posouzení toho, jak vyžadovat v těchto případech složení, je směrodatná znalost aktuálních právních předpisů platných v dané zemi. Dle nařízení (EU) č. 1169/2011 (čl. 16 odst. 4, čl. 41) není uvádění složení pro nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2% obj. povinné, ale až do doby vzniku celoevropských pravidel si mohou členské státy zachovat vnitrostátní pravidla. Zatím tedy složení u alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2% obj. z jiných členských států nebude vyžadováno.
 • Údaj o množství výrobku čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku z Unie čl. 9 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Skutečný obsah alkoholu (% obj.) čl. 9 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Označení šarže § 9 zákona č. 110/1997 Sb.
 • Údaj o alergenu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 (je-li obsah SO2 vyšší než 10mg/litr)

 Část II.
Nepovinné údaje  čl. 5  a čl. 6 nařízení (EU) č. 251/2014
 • Údaj o obsahu cukru čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 251/2014

  Obchodní označení aromatizovaného vinného výrobku lze doplnit následujícími údaji, přičemž odpovídající obsah cukru je vyjádřen jako invertní cukr:

  a)   Extra suchý – obsah cukru méně než 30 g/l a u aromatizovaných vín s minimálním celkovým obsahem alkoholu nejméně 15 % obj.
  b)   Suchý – obsah cukru méně než 50 g/l a u aromatizovaných vín s minimálním celkovým obsahem alkoholu nejméně 16 % obj.
  c)   Polosuchý – obsah cukru 50-90 g/l
  d)   Polosladký – obsah cukru 90-130 g/l
  e)   Sladký – obsah cukru více než 130 g/l

  Údaje polosladký a sladký mohou být  doprovázeny údajem o obsahu cukru vyjádřeném v gramech invertního cukru na litr.
 • Údaj „šumivý“ čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 251/2014
  Obsahuje-li obchodní označení údaj „šumivý“, musí množství použitého šumivého vína činit nejméně 95 %.
 • Odkaz na aromačl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 251/2014 obchodní označení mohou být označena odkazem na hlavní použitou látku určenou k aromatizaci.
 • Zeměpisná označení – čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 251/2014
  Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena zeměpisným označením chráněným podle tohoto nařízení.
 • Údaj o provenienci – čl. 7 nařízení (EU) č. 251/2014 – slova „vyrobeno v (…)“ nebo rovnocenný výraz s doplněním názvu členského státu nebo třetí země