Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Krájení ovoce a zeleniny

10. 12. 2014
 
Dotaz:
Je možné považovat za „nařezání“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (EU) č. 543/2011[1] i půlení či čtvrcení ovoce a zeleniny a je na takové ovoce a zeleninu nutno nahlížet jako na čerstvé ovoce a zeleninu, které nemusí dodržovat požadavky obchodní normy a musí splňovat pouze požadavky na bezpečnost?
Odpověď:
Na ovoce a zeleninu, které jsou krájené, včetně ovoce a zeleniny uváděné do oběhu rozpůlené (např. půlky melounů, cukrových melounů, ananasů apod.) se vztahuje výjimka uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (EU) č. 543/2011. U takového ovoce a zeleniny, které byly okrájeny či nařezány, a jsou tak „vhodné k přímému požití“ či „použití v kuchyni“ se proto odchylně od čl. 76 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 nevyžaduje dodržení obchodních norem.
Takové ovoce a zelenina musí při uvádění na trh splňovat požadavky na bezpečnost dle čl. 14 nařízení (ES) č. 178/2002.  
Aktualizováno: 29. 3. 2021

[1] Nařízení Komise (ES) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny