Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2009

18. 02. 2010
 

Obsah

1Úvod
2Výsledky činnosti inspekce 
    2.1Kontrolní činnost 
           2.1.1Zaměření kontrolní činnosti v roce 2009
           2.1.2Celkové přehledy výsledků kontroly
           2.1.3Kontrola mikrobiologických požadavků
           2.1.4Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek
           2.1.5Kontrola označováníi a jakosti potravin
           2.1.6Kontroly tematické a mimořádné
           2.1.7Kontrola výroby
           2.1.8Kontrola obchodu
           2.1.9Podněty ke kontrole
           2.1.10Opatření
           2.1.11Mise
     2.2Laboratorní činnost
           2.2.1Mezilaboratorní porovnávací testy
           2.2.2Laboratoře pověřené SZPI k provádění rozborů za účelem hodnocení a zatřiďování vín
           2.2.3Databanka izotopových rozborů vín
     2.3Certifikační činnost
     2.4Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
     2.5Informační a komunikační systém
     2.6Činnost v oblasti legislativy
           2.6.1Tvorba a připomínkování právních předpisů
           2.6.2Předsednictví ČR v Radě EU a účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
           2.6.3Činnost právní
     2.7Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
3Mezinárodní vztahy
     3.1Mezinárodní spolupráce
     3.2Mezinárodní projekty
4Vztahy s veřejností
5Oblast lidských zdrojů
     5.1Interní komunikace
     5.2Vzdělávání zaměstnanců
6Zpráva o hospodaření
7Závěr
8Zkratky a vysvětlivky
 

Přílohy