Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

1.ÚVOD

Vážení přátelé,

možná si většina z nás v průběhu roku 2003 ani neuvědomila, že právě v tomto roce bychom oslavili 50.výročí existence kontrolního úřadu, který původně v Československu a později  v České republice bděl a bdí nad bezpečností potravin. Původní úřad, který vznikl na začátku roku 1953, nesl název Státní zemědělská inspekce a stal se základem pro dnešní Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Pamětníci té doby, kdy úřad vznikal, se dnes najdou snad jen mezi našimi seniory. Přesto si troufám tvrdit, že dnešní podoba SZPI je na hony vzdálena podobě původního úřadu. Radikální změny, kterými inspekce za posledních 50 let procházela a prochází, nejsou jen výsledkem obecných změn ve společnosti, výzkumu, technologiích nebo komunikaci a dalších oblastech života. Změny, které denně všichni prožíváme, jsou v našem úřadu také výsledkem úsilí, iniciativy, pracovitosti, nápaditosti a kreativity většiny zaměstnanců. V současné době jsme úřadem zcela srovnatelným s podobnými institucemi, které působí ve většině evropských států.
 
Celý rok 2003 jsme se všichni snažili co nejlépe připravit na rok následující, který se již ponese zcela v duchu naplnění „Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii“. Jsem si jist, že SZPI je na tento významný krok dobře připravena. Podařilo se nám naplnit všechny úkoly, před nimiž jsme v posledních několika letech stáli a pokud se některé dílčí nedostatky přece jen beze zbytku odstranit nepodařilo, je nyní jen na nás, jak rychle se s nimi během prvních měsíců roku 2004 vyrovnáme.

Rok 2003 se v mnoha ohledech podobal maratónskému běhu, který jsme zdolávali rychlostí sprintu. Možná se leckomu může zdát, že 1.května roku 2004 konečně doběhneme do cíle a budeme si moci dopřát kýžený oddech. Přistoupení k zemím evropských společenství však není tím nejdůležitějším cílem našeho snažení. Tím je v prvé řadě ochrana zájmů spotřebitelů a poctivých podnikatelů a tím také zůstane. Proto naše úsilí ani v příštím období  nepoleví, snad se jen pokusíme tempo, kterým jsme se v posledních měsících doslova hnali vpřed, už nezvyšovat a naši činnost prohloubit a zkvalitnit.

Jsem přesvědčen, že inspekce a její zaměstnanci jsou na vstup do EU dobře připraveni. Chceme, aby náš úřad patřil ke špičce obdobných evropských institucí a věřím, že se nám to podaří.

podpis ředitele

Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředite

 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21