Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

Obsah

1.      Úvod

2.      Výsledky činnosti inspekce

2.1.   Kontrolní činnost

2.1.1.     Zaměření kontroly v roce  2004

2.1.2.     Celkové přehledy výsledků kontroly

2.1.3.     Kontrola mikrobiologických požadavků

2.1.4.     Kontrola cizorodých látek

2.1.5.     Kontrola označování a jakosti potravin

2.1.6.     Kontroly tematické a mimořádné

2.1.7.     Kontrola výroby

2.1.8.     Kontrola obchodu

2.1.9.     Podněty ke kontrole

2.1.10. Opatření

2.2.   Laboratorní činnost

2.3.   Certifikační činnost

2.4.   Systém rychlého varování pro potraviny a krmiv

2.5.   Informační a komunikační systém

2.6.   Činnost v oblasti legislativy

2.6.1.     Tvorba a připomínkování právních předpisů

2.6.2.     Účast na jednáních orgánů EU

2.7.   Činnost právní

2.8.   Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR

2.9.   Mise Food Veterinary Office v ČR

3.      Mezinárodní vztahy

3.1.   Bilaterální spolupráce

3.2.   Mezinárodní spolupráce

3.3.   Mezinárodní projekty

3.3.1.     Projekt Phare

3.3.2.     Ostatní projekty

4.      Vztahy s veřejností

5.      Oblast lidských zdrojů

5.1.   Interní komunikace

5.2.   Vzdělávání zaměstnanců

6.      Zpráva o hospodaření

7.      Závěr

 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21