Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2005

22. 02. 2006
 

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2005

(Znění zprávy najdete v seznamu souborů dole)

1. Úvod

  • 1.1 Základní identifikační údaje
  • 1.2 Organizační struktura
  • 1.3 Přehled hlavních činností
  • 1.4 Lidské zdroje
   • 1.4.1 Základní personální údaje
   • 1.4.2 Vzdělávání
   • 1.4.3 Interní komunikace
  • 1.5 Údaje o majetku
  • 1.6 Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
  • 1.7 Hodnocení a analýza vybraných údajů
  • 1.8 Příjemci služeb SZPI
  • 1.9 Informace o SZPI zveřejněné jiným způsobem

2. Výsledky činnosti inspekce

  • 2.1 Kontrolní činnost
   • 2.1.1 Zaměření kontroly v roce 2005
   • 2.1.2 Celkové přehledy výsledků kontroly
   • 2.1.3 Kontrola mikrobiologických požadavků
   • 2.1.4 Kontrola cizorodých látek
   • 2.1.5 Kontrola označování a jakosti potravin
   • 2.1.6 Kontroly tematické a mimořádné
   • 2.1.7 Kontrola výroby
   • 2.1.8 Kontrola obchodu
   • 2.1.9 Podněty ke kontrole
   • 2.1.10 Opatření
  • 2.2 Laboratorní činnost
  • 2.3 Certifikační činnost
  • 2.4 RASFF
  • 2.5 Informační a komunikační systém
  • 2.6 Činnost v oblasti legislativy
   • 2.6.1 Tvorba a připomínkování právních předpisů
   • 2.6.2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
   • 2.6.3 Činnost právní
  • 2.7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
  • 2.8 Mise Potravinového a veterinárního úřadu v ČR

3. Mezinárodní vztahy

  • 3.1 Mezinárodní spolupráce
  • 3.2 Mezinárodní projekty

4. Vztahy s veřejností

5. Závěr

Zkratky a vysvětlivky

Přílohy