Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2006

10. 04. 2007
 

Obsah

 • 1. Úvod
 • 2. Výsledky činnosti inspekce
  • 2.1.  Kontrolní činnost
   • 2.1.1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2006
   • 2.1.2 Celkové přehledy výsledků kontroly
   • 2.1.3 Kontrola mikrobiologických požadavků
   • 2.1.4 Kontrola cizorodých látek
   • 2.1.5 Kontrola označování a jakosti potravin
   • 2.1.6 Kontroly tématické a mimořádné
   • 2.1.7 Kontrola výroby 
   • 2.1.8 Kontrola obchodu 
   •  2.1.9 Podněty ke kontrole
   • 2.1.10 Opatření
  • 2.2 Laboratorní činnost
  • 2.3 Certifikační činnost
  • 2.4  Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
  • 2.5 Informační a komunikační systém
  • 2.6 Činnost v oblasti legislativy
   • 2.6.1 Tvorba a připomínkování právních předpisů
   • 2.6.2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
   • 2.6.3 Činnost právní
  • 2.7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
  • 2.8 Mise Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele EU v ČR
 • 3. Mezinárodní vztahy 
  • 3.1 Mezinárodní spolupráce
  • 3.2. Mezinárodní projekty
 • 4. Vztahy s veřejností
 • 5. Oblast lidských zdrojů
  • 5.1. Interní komunikace
  • 5.2. Vzdělávání zaměstnanců
 • 6. Zpráva o hospodaření
 • 7. Závěr
 • Zkratky a vysvětlivky

Přílohy