Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2007

05. 03. 2008
 

Obsah

 • 1 Úvod
 • 2 Výsledky činnosti inspekce
  • 2.1 Kontrolní činnost
   • 2.1.1 Zaměření kontroly v roce 2007
   • 2.1.2 Celkové přehledy výsledků kontroly
   • 2.1.3 Kontrola mikrobiologických požadavků
   • 2.1.4 Kontrola cizorodých látek
   • 2.1.5 Kontrola označování a jakosti
   • 2.1.6 Kontroly tematické a mimořádné
   • 2.1.7 Kontrola výroby
   • 2.1.8 Kontrola obchodu
   • 2.1.9 Podněty ke kontrole
   • 2.1.10 Opatření
  • 2.2 Laboratorní činnost
  • 2.3 Certifi kační činnost
  • 2.4 RASFF / Rapid Alert System for Food and Feed
  • 2.5 Informační a komunikační systém
  • 2.6 Činnost v oblasti legislativy
   • 2.6.1 Tvorba a připomínkování právních předpisů
   • 2.6.2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
   • 2.6.3 Činnost právní
  • 2.7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
 • 3 Mezinárodní vztahy
  • 3.1 Mezinárodní spolupráce
  • 3.2 Mezinárodní projekty
 • 4 Vztahy s veřejností
 • 5 Oblast lidských zdrojů
  • 5.1 Interní komunikace
  • 5.2 Vzdělávání zaměstnanců
 • 6 Zpráva o hospodaření ´
 • 7 Zkratky a vysvětlivky

Přílohy