Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výživová nutriční hodnota - kdy a jak má být označena na obalu?

14. 03. 2016
 
 • Energetická hodnota se vypočítá s použitím těchto přepočítacích koeficientů pro 1 g látky:
a)   sacharidy, s výjimkou polyolů: 17   kJ   =   4 kcal
b)   polyoly: 10   kJ   =   2,4 kcal
c)   bílkoviny: 17   kJ   =   4 kcal
d)   tuky: 37   kJ   =   9 kcal
e)   salatrimy1): 25 kJ   =   6 kcal
f)   alkohol (ethanol): 29   kJ   =   7 kcal
g)   organické   kyseliny: 13   kJ   =   3 kcal
h)   vláknina: 8   kJ   =   2 kcal
i)   erythritol: 0   kJ   =   0 kcal
 • 1) tuky se sníženým obsahem energie řazené mezi potraviny nového typu
 • Pokud je uveden obsah polynenasycených (polyenových) a mononenasycených (monoenových) mastných kyselin, musí být rovněž udán obsah nasycených mastných kyselin.
 • Kde jsou uvedeny volné cukry, polyoly nebo škrob, následují tyto údaje bezprostředně po údajích o obsahu sacharidů v tomto uspořádání a v těchto jednotkách:

  sacharidy: g
 z   nich:
 a)   cukry: g
 b)   polyoly: g
 c)   škrob: g
 • Kde je uvedeno množství, popřípadě i typ mastných kyselin a hodnota cholesterolu, musí tyto údaje následovat bezprostředně po údaji o obsahu celkových tuků v tomto uspořádání: 
tuk: g
z   něho:
a)   nasycené   mastné   kyseliny: g
b)   mononenasycené   mastné   kyseliny: g
c)   polynenasycené   mastné   kyseliny: g
 • Údaje musí být uvedeny pro 100 g nebo pro 100 ml potraviny. Kromě toho může výrobce vztáhnout tyto údaje i na podávanou dávku, jejíž množství je vyznačeno, nebo na jednu porci, pokud je uveden jejich počet v jednom balení.
 • Údaje musí být uvedeny dle podmínek stanovených nařízením (EU) č. 1169/2011 – čl. 29 – 35, příloha V, přílohy XII - XV
 • Pokud se uvádí údaje o vitamínech a minerálních látkáchmusí být rovněž vyjádřeny jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu (RHP) stanovených v části A bodě 1 přílohy XIII na 100 g nebo 100 ml.
 • Pokud jsou uvedené údaje o energetické hodnotě a obsahu živin vyjádřeny jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu (RHP) stanovených v části B přílohy XIII, musí se v jejich těsné blízkosti rovněž nacházet prohlášení: „Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)”.
 • Množství vitamínů a minerálních látek se v potravině označuje na obalu pouze v případě, že se jedná o tzv. významné množství. Významné množství vitamínů a minerálů je definováno v příloze XIII, části A, bodu 2 Nařízení (EU) č. 1169/2011. V případě produktů jiných než jsou nápoje se tedy množství vitamínů a minerálů uvede, pokud jejich obsah dosahuje minimálně 15 % referenční výživové hodnoty uvedené v bodě 1 přílohy XIII, části A na 100 g nebo 100 ml. V případě nápojů to musí být alespoň 7,5 % referenční výživové hodnoty uvedené v bodě 1 na 100 ml. V případě, že balení obsahuje pouze jednu porci, je významné množství stanoveno jako 15 % výživové hodnoty uvedené v bodě 1 přílohy XIII, části A.
 • Uváděná množství se musí vztahovat na potravinu ve stavu, v jakém je uváděna do oběhu. Výrobce může uvést hodnoty vztažené i na potravinu připravenou ke spotřebě podle návodu výrobce, je-li to vhodné. Návod pak musí být připojen k výrobku a musí obsahovat podrobné pokyny pro přípravu.
 • Výživová hodnota, která je uvedena na obale, se vypočítává jako průměrná hodnota. Znamená to, že odráží změny obsahu živiny v potravině v průběhu celého roku a další faktory, které mohou způsobit kolísání aktuální hodnoty.
 • Údaje týkající se výživové hodnoty musí být na obale určeném pro spotřebitele uvedeny na jednom místě v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami. Tam, kde to prostor na obale nedovoluje, lze informace uvést v lineární formě. Tyto údaje musí být vytištěny čitelně a nesmazatelně a musí být na dobře viditelném místě. Nesmí být dodatečně zakryty či změněny. Údaje musí být uvedeny v českém jazyce. 

Příklad informací o nutriční hodnotě:
Informace o nutriční hodnotě
 
ve 100 g potraviny
ve 40 g potraviny
(1 porce)
Energie
1265 kJ
260 kcal
506 kJ
104 kcal
Tuky
z toho nasycené mastné kyseliny
4,75 g
1 g
1,9 g
0,4 g
Sacharidy
z toho cukr
52,25 g
15,5 g
20,9 g
6,2 g
Vláknina
24,75 g
9,9 g
Bílkoviny
11,75 g
4,7 g
Sůl
0,5 g
0,2 g
Vitamín C
50 mg
20 mg
Vitamín B12
0,5 μg
0,2 μg
hořčík
200 mg
80 mg
jód
162,5 μg
65 μg
Uvádějí se průměrné hodnoty. Na množství živin mohou mít vliv změny ročního období, spotřebitelské zvyklosti a další faktory

 

Aktualizováno: 1. 4. 2020


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)