Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výživová nutriční hodnota - kdy a jak má být označena na obalu?

14. 03. 2016
 
Údajem o výživové hodnotě se povinně označují potraviny, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení nebo potraviny, o nichž tak stanoví prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství. Tímto předpisem ES je například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění. Podle článku 7 citovaného nařízení se údaje o výživové hodnotě poskytují jak v případě uvedení výživového, tak i zdravotního tvrzení (prolink na článek SZPI o výživových a zdravotních tvrzeních uveden zde). Pokud se výživové tvrzení vztahuje na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo sodík, nebo je uváděno jakékoliv zdravotní tvrzení, uvádí se údaje obsažené ve skupině 2 – viz dále. Kromě toho musí být ve stejném poli, jako jsou uvedeny údaje o výživové hodnotě, případně uvedeno také množství látky nebo látek, k němuž se vztahuje výživové nebo zdravotní tvrzení, jež se neobjevuje ve výživovém značení.

V případě doplňků stravy se údaje o výživové hodnotě poskytují v souladu s článkem 8 směrnice 2002/46/ES, resp. v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) a d) vyhl. č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.

Pro výpočet výživových údajů  mohou  provozovatelé potravinářských podniků využít data z tzv. Databáze složení potravin ČR (www.nutridatabaze.cz). Databáze složení potravin ČR  je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR – společnou pracovní skupinou Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. Budování Databáze podporuje Ministerstvo zemědělství. 


Aktualizováno: 1. 4. 2020

 


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)