Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zmrzlina

02. 08. 2018
 

Balené zmrzliny, mražené krémy

Předpis:

Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. 

Vyhláška se vztahuje pouze na výrobky vyrobené u nás v České republice a výrobky dovezené z třetích zemí do EU přes Českou republiku. Pro mražené krémy vyrobené v jiné členské zemi EU platí národní předpis té země, kde byl výrobek vyroben nebo poprvé uveden do oběhu.

Dozor: SZPI

Mraženým krémem je výrobek získaný v závislosti na skupině mraženého krému zejména z vody, mléka, smetany, tuku, cukru a dalších složek, pevné nebo pastovité konzistence, který je uváděn na trh a určen ke konečné spotřebě ve zmrazeném stavu. Zmrazením je technologický proces konzervace výrobků rychlým snížením teploty na teplotu minus 18 °C a nižší. 

Označování obalů

Každý mražený krém musí být rovněž označen údajem o přípustném způsobu skladování.
Kromě obecných požadavků na označování musí být na obale uvedeno, že jde o mražený krém (zmrzlinu) a musí být specifikována skupina např. smetanový, mléčný, s rostlinným tukem, vodový, ovocný, sorbet. Dále musí být uvedena podskupina podle použité ochucující složky např.: vanilkový, jahodový, malinový, meruňkový, citrónový, pomerančový, oříškový, pistáciový, čokoládový, karamelový, kávový, kakaový. 

Obsah ochucující složky v mraženém krému:

 • čokoládový - nejméně 3,0 % hmotnostní kakaa,
 • kakaový - nejméně 1,5 % hmotnostní kakaa,
 • suché skořápkové plody - nejméně 1,0 % hmotnostní těchto plodů nebo jejich past
 • V názvu mraženého krému mléčného lze výraz "mléčný" nahradit názvem mléčného výrobku, který byl jako složka použit při jeho výrobě, například jogurtový, tvarohový.
 • U výrobku s alkoholickou složkou musí být tato složka v názvu výrobku uvedena, přičemž obsah alkoholu nesmí být vyšší než 3,0 % hmotnostní.

Požadavky na jakost

Vyhláška stanoví procentuálně např. minimální obsah celkové sušiny, tukuprosté mléčné sušiny, mléčného tuku, ovocné složky nebo suchých skořápkových plodů.
Konzistence mraženého krému musí být jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin; výrobek může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě. 
 • Mražený krém mléčný a mražený krém smetanový nesmí obsahovat záměrně přidaný tuk a bílkoviny jiné než mléčný tuk a mléčné bílkoviny.
 • Jako ovocnou složku lze použít ovoce, ovocnou dřeň, ovocnou šťávu nebo jiný ovocný výrobek čerstvý nebo konzervovaný vhodným technologickým postupem.
 • Ovocnou složku u mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet lze nahradit suchými skořápkovými plody nebo pastami ze suchých skořápkových plodů.
 • Mražený krém vodový a mražený krém sorbet nesmí obsahovat žádný záměrně přidaný tuk.


Podíl ovocné složky lze snížit maximálně na 10 % hmotnostních u mraženého krému ovocného a maximálně na 15 % hmotnostních u mraženého krému sorbet u citrusového ovoce a dalšího ovoce nebo jejich směsí, u kterých celková kyselost šťáv, vyjádřená jako kyselina citrónová, je vyšší než 2,5 % hmotnostních.

Podíl ovocné složky lze snížit maximálně na 10 % hmotnostních u mraženého krému ovocného a maximálně na 15 % hmotnostních u mraženého krému sorbet u exotického ovoce s výrazným aromatem a chutí a hustou konzistencí, jako ananas, banán, kiwi, mango, avokádo, lochie nebo maracuja.

Podíl suchých skořápkových plodů nebo past ze suchých skořápkových plodů u mraženého krému sorbet lze z technologických důvodů snížit maximálně na 5 % hmotnostních.
Vyhláška povoluje přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky. To znamená, že skutečná hmotnost mraženého krému může být o trochu nižší než hmotnost uvedená na obale. Mražený krém do 100 ml nebo 100 g může být lehčí o 5 %, krém do 500 ml/500 g o 3 % a krém nad 500 ml/500 g o 1 %. Pokud by byl rozdíl mezi skutečnou hmotností krému a hmotností uvedenou na obale větší, než povoluje vyhláška, posuzuje se tato skutečnost jako klamání spotřebitele. Jestliže výrobek váží více než je hmotnost uvedená na obale, není tato skutečnost posuzována jako klamání. 

Uvádění do oběhu

Mražený krém určený pro konečného spotřebitele se dodává pouze balený.

Mražený krém se přepravuje dopravním prostředkem, který umožňuje zachování teploty mraženého krému minus 18 °C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 °C. Dopravní prostředek musí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu schváleným podle zákona o metrologii. Záznam s registrovanými teplotami musí být označen datem pořízení záznamu a uchován po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost výrobku je delší než 1 rok, záznam se uchovává do data minimální trvanlivosti.

Dopravní prostředek nemusí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu v případě, že jde o rozvoz mražených krémů do maloobchodu, zařízení společného stravování a domácností, maximálně však do vzdálenosti 200 km; v tomto případě musí být dopravní prostředek vybaven jedním teploměrem umístěným na viditelném místě.
Mražený krém se skladuje v mrazírenském skladě při teplotě vzduchu minus 18 °C a nižší. Teplota vzduchu v mrazírenském skladě, s výjimkou skladů menších než 10 m3 musí být měřena vhodným přístrojem pro záznam teplot. V mrazírenském skladě o objemu mrazícího prostoru menším než 10 m3 stačí, aby teplota byla měřena alespoň jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru. Záznam s registrovanými teplotami musí být označen datem pořízení záznamu a uchován po dobu nejméně 1 roku. V případě, že minimální trvanlivost skladovaného mraženého krému je delší než 1 rok, záznam se uchovává až do data minimální trvanlivosti.
Mražený krém se uchovává při prodeji o teplotě minus 18 °C a nižší, v mrazicích boxech a mrazicím zařízení, schopných udržet jeho teplotu a vybavených ukazatelem teploty vzduchu umístěným na viditelném místě. V otevřeném mrazícím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění.
 • Teplota ve všech bodech mraženého krému během doby skladování nesmí být vyšší než minus 18 °C.
 • Zmrazování roztátých výrobků a jejich uvádění na trh není dovoleno.

Rady pro nákup a zacházení:

 • vyhněte se zmrzlinám s poškozenými, špinavými nebo zdeformovanými obaly
 • nikdy nekupujte rozteklé, polámané nebo jinak zdeformované výrobky
 • vyhněte se výrobkům pokrytým vrstvou ledu nebo s velkými ledovými krystaly
 • zkontrolujte teplotu v chladicím boxu (na mrazicím boxu byl měl být teploměr)
 • nikdy znovu nezmrazujte jednou rozmrazené výrobky
 • vždy zkontrolujte datum minimální trvanlivosti


aktualizováno: 2. 8. 2018 Ing. Dana Smělá, Ph.D.