Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Mikrobiální původci alimentárních onemocnění

11. 12. 2014
 

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes je patogenní mikroorganismus, který se vyskytuje ubikvitárně (tzn. je všudypřítomná) v prostředí, v půdě, ve vodě odpadní a říční, v hnoji, u zvířat (především u kuřat, dobytka a ovcí) i na rostlinách. Způsobuje onemocnění z potravin zvané listerióza, které vzniká především po konzumaci nepasterovaných sýrů a mléčných výrobků, kontaminované zeleniny a při požití nesprávně připraveného jídla z masa. Může se projevit střevními a žaludečními potížemi, bolestmi hlavy, zvracením, průjmem atp. Těhotným ženám může listerióza způsobit předčasný porod nebo potrat.

Nejvíce ohrožení jsou staří lidé, novorozenci, těhotné ženy, lidé s rakovinou, nemocní AIDS, se žloutenkou nebo lidé se sníženou obranyschopností organismu z jiných příčin. Zdravý člověk není prakticky ohrožen.

V podmínkách pro růst a množení je Listeria monocytogenes proti ostatním patogenním mikroorganismům neobvyklá, protože se dokáže množit už při chladničkových teplotách (3 - 4 °C) a roste i při teplotách 45 - 50 °C.

Běžný pasterační proces však nepřežije (72 °C po dobu 16 sekund). Zmrazením potraviny se docílí jen velmi malého ničivého účinku Listeria monocytogenes.

Je velmi málo pravděpodobné, že malé množství bakterie v potravinách způsobí listeriózu, ale je známo, že požití potraviny kontaminované více než 1000 bakterií Listeria monocytogenes způsobí onemocnění ohroženým skupinám lidí. Nejvyšší mezní hodnoty pro Listeria monocytogenes stanoví NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.

Více informací o prevenci onemocnění listeriózou je možné najít v článku Prevence onemocnění z potravin: Listerióza.


Zpracoval: Mgr. Lenka Bartošová - 55307 PhD. - Referentka OKLC (ÚI SZPI)
Zpracoval: Ing. Alena Hanulíková - referent odd. laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10