Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Doprodej cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bez jedinečného identifikátoru do 20. 5. 2020

20. 01. 2020
 

Podle přechodného ustanovení čl. 37 odst. 1 nařízení 2018/574 je umožněno, aby cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly vyrobeny v EU nebo dovezeny do EU před 20. květnem 2019 a nebyly označeny pomocí jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, zůstaly ve volném oběhu do 20. května 2020. Na tyto tabákové výrobky se nevztahuje povinnost zaznamenávat a předávat informace o pohybech výrobků.

Po skončení přechodného období po 20. květnu 2020 bude uvádění na trh cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, které nebudou označené jedinečnými identifikátory na úrovni jednotkového balení, v rozporu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Při zjištění prodeje cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret neoznačených jedinečným identifikátorem v souladu s legislativou, vystavuje riziku postihu ze strany SZPI.

Akceptováno bude pouze zřejmé vyřazení neoznačených cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret z prodeje a to tím způsobem, že tyto tabákové výrobky budou zřetelně označeny jako vyřazené, které nelze dále uvádět na trh, a tyto budou skladovány na vyhrazeném místě (odděleně od tabákových výrobků označených v souladu s právními předpisy), zabezpečeny takovým způsobem, aby s nimi nemohlo být dále manipulováno, nejlépe umístěné do kartónových krabicí a zapečetěné, do doby, než budou vráceny odběrateli tabákové nálepky/dodavateli a následně proběhne jejich zničení dle zákona o spotřební dani.