Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Prohlášení o právní a finanční nezávislosti poskytovatelů prostředků k ověření neoprávněné manipulace

07. 02. 2019
 

Článek 7 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků vyžaduje, aby výrobci a dovozci zajistili, aby přímo po aplikaci jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení následovalo ověření těchto jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, pokud jde o správnou aplikaci a čitelnost. Toto ověření musí být chráněno prostředkem k ověření neoprávněné manipulace dodaným a nainstalovaným nezávislou třetí stranou, která příslušným členským státům a Evropské komisi předloží prohlášení, že instalovaný prostředek splňuje požadavky tohoto nařízení.

Formulář Prohlášení o právní a finanční nezávislosti poskytovatelů prostředků k ověření neoprávněné manipulace byl zveřejněn na stránkách Evropské komise (https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en) a jeho české znění je přílohou tohoto článku. Aby se předešlo nesrovnalostem, musí všichni výrobci a dovozci předložit prohlášení vyplněné v tomto formuláři. Kopie vyplněného a podepsaného Prohlášení musí být zaslána na adresu SANTE-TT-SWzavinac.gifec.europa.eu a dále do datové schránky SZPI ID avraiqg (příp. na adresu epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz).