Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled požadavků na šumivá vína

09. 04. 2021
 

Požadavky na vedení evidenční knihy dle předpisů Evropské unie

(článek 147 odst. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, kapitola VI nařízení Komise (EU) 2018/273 a kapitola IV nařízení Komise (EU) 2018/274)

 • Evidenční kniha se vede způsobem stanoveným právními předpisy (viz stanovisko SZPI).
 • Evidenční kniha se vede v místě výroby a skladování těchto vybraných produktů.
 • Dle čl. 29 nařízení Komise (EU) 2018/273 se do evidenční knihy zapisují operace (např. výroba šumivého vína všech druhů).
 • Dle č. 17 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 se při výrobě šumivých vín uvádí pro každou vyrobenou kupáž:
  • datum výroby;
  • datum plnění všech druhů jakostního šumivého vína do nádob;
  • celkové množství kupáže, označení jejích složek s uvedením objemu a skutečného a možného obsahu alkoholu;
  • množství použitého tirážního likéru;
  • množství expedičního likéru;
  • počet obdržených nádob, případně s údajem o druhu šumivého vína, který je vyjádřen označením odkazujícím na množství zbytkového cukru, jestliže se toto označení uvádí na etiketě.